Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Cliënt samen met een begeleider
Het pijnteam

Gespecialiseerd in pijndiagnostiek en behandeling

Pijn herkennen en signaleren

Iedereen ervaart pijn op zijn eigen manier. Bij mensen met een verstandelijke beperking kan het moeilijk zijn om pijn te herkennen, omdat ze dit niet altijd kunnen aangeven. Daarom is het belangrijk om te letten op andere signalen, zoals gedragsverandering, gezichtsuitdrukkingen en veranderingen in dagelijkse activiteiten. Zelfs subtiele of tegenstrijdige signalen verdienen serieuze aandacht.

Voorbeelden van signalen die op pijn kunnen wijzen:

  • Mimiek: fronsen, ogen knijpen, lijn tussen neus en mondhoek, grimassen
  • Ontwijken, afweren of beschermen
  • Kreunen, huilen, jammeren, schreeuwen, gillen
  • Veranderingen in slaap of vermoeidheid
  • Veranderingen bij eten of drinken
  • Veranderingen bij verzorging of dagelijkse activiteiten

Pijndiagnostiek en behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Bij Ipse de Bruggen hebben we een pijnteam dat gespecialiseerd is in het herkennen en behandelen van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit team bestaat uit experts zoals een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten, praktijkverpleegkundige, gedragskundige, ergotherapeut, fysiotherapeut en begeleider. Ons interdisciplinaire pijnteam zet zich in voor methodisch en interdisciplinair werken, en brengt actuele kennis over pijn en verstandelijke beperking in de praktijk.

Zorgprogramma pijn voor efficiënte behandeling

Met behulp van ons zorgprogramma pijn kunnen we pijn beter in kaart brengen en effectief behandelen. Het zorgprogramma biedt waardevolle informatie voor diverse disciplines over het diagnosticeren en behandelen van pijn, inclusief de benodigde meetinstrumenten. Hierin staan de nodige kennis en richtlijnen om effectief om te gaan met pijn bij cliënten met een verstandelijke beperking.

We delen graag onze kennis met andere behandelaars. Daarom hebben we de training 'Pijn bij mensen met verstandelijke beperking – methodisch en interdisciplinair werken' ontwikkeld. Deze training is geschikt voor gedragskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en artsen VG (Verstandelijk Gehandicapten). 

Bekijk trainingsdata en -informatie

Meer informatie? 

Voor vragen of meer informatie is ons pijnteam bereikbaar via pijnteam@ipsedebruggen.nl

Links:

Lees meer over pijn en ons zorgprogramma via onderstaande verwijzingen:

Publicaties