Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Trainingsdata en informatie

Trainingsdata en informatie pijnteam

Vragen?

Of aanmelden voor een training?

Neem contact op via pijnteam@ipsedebruggen.nl

Training pijn bij mensen met een verstandelijke beperking, methodisch en interdisciplinair werken.

 

Inhoud 2-daagse training

Dag 1

Deze training geeft behandelaren een overzicht van de mogelijkheden in diagnostiek en behandeling van pijn. Daarbij leggen we de nadruk op hoe je dat methodisch en interdisciplinair aanpakt, zodat je handvatten hebt om met elkaar simpele en complexe vragen rondom pijn aan te pakken en tot een goede oplossing voor de client te komen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Subacute en chronische pijn
 • Neurofysiologie en neuropsychologie van de pijn en verklaringsmodellen
 • Praktische handvatten voor de aanpak van chronische pijn en het werken met het biopsychosociaal model.
 • Opties voor invulling van diagnostiek en behandeling voor de verschillende disciplines

Dag 2

Terugkomdag met bespreking opdrachten en opgedane kennis.

Voor wie
Behandelaars met afgeronde beroepsopleiding werkzaam in of betrokken bij de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Disciplines: gedragskundigen (orthopedagoog/psycholoog), verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, Artsen VG, huisartsen en op verzoek andere disciplines 

Door wie

 • Leendert Sneep - fysiotherapeut; pijnteam Ipse de Bruggen; landelijk Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking.
 • Nanda de Knegt - Neuropsycholoog, PhD, coördinator wetenschap Prinsenstichting, Kennisnetwerk Pijn bij Verstandelijke Beperking.
 • Iris Wierkckx - gedragskundige - orthopedagoog; pijnteam Ipse de Bruggen.

Kosten training
€400,- excl BTW (inclusief lunch en studiemateriaal)

Accreditatie

 • Toegekend: 15 punten voor fysiotherapeuten: KNGF, KRF en SKF.
 • Toegekend: 12 punten voor V&Vn praktijkverpleegkundigen, verstandelijk gehandicaptenzorg en praktijkondersteuners huisartsen somatiek.
 • Toegekend: 11 punten voor orthopedagogen en psychologen (NVO/NIP).

Trainingsdoelstellingen

Voor deze training zijn doelstellingen op diverse deelgebieden opgesteld.

Effectdoel/resultaatdoel:

 • Mensen met een verstandelijke beperking worden in hun dagelijks leven zo min mogelijk gehinderd door pijn.

Gedragsdoelen:

 • De professional werkt methodisch en interdisciplinair bij diagnostiek en behandeling van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • De professional gebruikt de recente inzichten op eigen vakgebied in diagnostiek en behandeling van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • De professional houdt zelf actief nieuwe kennis en ontwikkelingen bij op het vakgebied pijn bij Verstandelijke beperking.

Trainingsdoelen – kennis:

 • Professionals weten hoe pijn verwerkt wordt in de hersenen en welke factoren van invloed kunnen zijn op de pijnbeleving bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Professionals kennen de stappen van de methodische cyclus toegepast op pijndiagnostiek en -behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Professionals kennen de methodiek van het zorgprogramma pijn om interdisciplinair te werken in pijndiagnostiek en –behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Professionals weten welke mogelijkheden zij vanuit eigen vakgebied hebben in pijndiagnostiek en –behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking
 • Professionals weten wat andere disciplines kunnen betekenen in pijndiagnostiek en –behandeling bij mensen met een verstandelijke beperking

Trainingsdoelen – vaardigheden

 • Professionals beschrijven bij een casus van subacute en chronische pijn mogelijke oorzakelijke factoren en de gevolgen daarvan.
 • Professionals passen in een interdisciplinaire groep de stappen van de methodische cyclus toe op een casus van subacute en chronische pijn.
 • Professionals beschrijven aan de hand van een casus welke diagnostische- en behandelmogelijkheden er zijn vanuit eigen vakgebied.
 • De professional werkt doelgericht samen met andere disciplines aan het verminderen van pijn, door met elkaar een behandelplan te maken bij een casus.

Trainingsdoelen – Attitude

 • De professional is opmerkzaam voor signalen en verschillende aspecten van pijn, door deze te beschrijven vanuit een casus of beeldmateriaal.
 • De professional staat open voor de inbreng vanuit andere disciplines en werkt vanuit de overtuiging dat je samen tot een beter behandelresultaat komt.

Studiebelasting
8 uur zelfstudie en 12,5 contacturen

Waar
Dagbesteding De Ruimte
Leslokaal 2
Mercuriusweg 1
2624BC Delft

Cursusdata

 • Donderdag 18 januari van 9:00 uur tot 17:00 uur
 • Donderdag 8 februari van 9:00 uur tot 15:00 uur

Heeft u binnen uw organisatie meerdere geïnteresseerden of wilt u de training met een behandelteam volgen? Op aanvraag kan de training incompany worden aangeboden. Data zijn nader overeen te komen.

Inschrijven en informatie pijnteam

Stuur een email naar pijnteam@ipsedebruggen.nl

Inschrijving gaat naar datum aanmelding.

Ga terug