Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider in gesprek met een begleidster

Heb je een klacht?

We willen natuurlijk elke dag de beste zorg geven. Gaat het een keer niet goed? Dan kun je dit natuurlijk gewoon zeggen. Wij kunnen dan samen met jou een oplossing zoeken. 

Meer weten?

Heb je een vraag? Vul vrijblijvend het contactformulier in

of bel naar 0800 99 88 777

Probleem op je locatie? Oplossing op je locatie

Gaat er iets niet goed met de zorg die je krijgt. Heb je een klacht? Dan kun je daar met je persoonlijk begeleider over praten. Het is voor jou natuurlijk het fijnst als je het samen op de locatie kunt oplossen.  
 
Lukt dat niet? Dan kun je ook de manager van je locatie om hulp vragen. Die helpt graag om het probleem op te lossen. Lukt dat ook niet? Of durf je je verhaal niet te delen? Dan kun je natuurlijk ook naar de cliëntenvertrouwenspersoon of naar onze klachtenadviseur gaan.

Cliëntvertrouwenspersoon 

Met de cliëntvertrouwenspersoon kun je praten over wat er volgens jou niet goed gaat. Dit gesprek is altijd geheim. De cliëntvertrouwenspersoon mag niet doorvertellen wat je hebt gezegd. Hij of zij kan jou helpen en tips geven voor een oplossing.  

Lees meer 

Klachtenadviseur 

Er zijn ook twee externe klachtenadviseurs: Ineke Renkeman en Corrie van der Hooft. Zij kunnen je op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat je je klacht alleen wil melden. Je wil dan gewoon dat iemand weet wat er niet goed gaat, maar het lost verder zelf op. Misschien wil je juist wel dat ze helpen. De klachtenadviseurs zeggen niet wie er gelijk heeft, maar ze zoeken wel naar oplossingen waar iedereen zich goed bij voelt.

 • Ineke Renkema 
  Maandag (08:30 - 17:30 uur)
  Dinsdag (13:30-17:30 uur)
  Woensdag (08:30 - 17:30 uur)
  Donderdag (13:30 - 17:30 uur)
  Telefoonnummer: 06 – 8302 2170 
  E-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

 • Corrie van der Hooft
  Maandag (13.00-17.00 uur)
  dinsdag (8.30 -17.00 uur)
  woensdag (8.30-17.00 uur)
  donderdag (8.30-12.30 uur)
  Telefoonnummer 06-57911021
  e-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Klachtenregeling cliënten 

Ipse de Bruggen heeft een klachtenregeling. Hierin staat hoe wij omgaan met klachten. Waar komen ze terecht? Wat doen we om te bemiddelen? Hoe behandelen we klachten? Ipse de Bruggen heeft twee klachtenregelingen: één regeling voor als je valt onder de Wet langdurige zorg,  en één voor als je valt onder de Jeugdwet.

Voor Kind & Jeugd is een folder 'Klachten bespreken en oplossen' beschikbaar.

Het kan zijn dat je geen gesprek of bemiddeling wil. Soms heb je wel met verschillende mensen over je klacht gepraat, maar vind je niet dat het nu beter gaat. Je kunt ook een schriftelijke klacht sturen naar de raad van bestuur. Die bekijkt je klacht.  

De raad van bestuur kan om advies of de mening van de klachtencommissie vragen. Dit staat in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Bij zorg via de Jeugdwet kun je zelf een klacht indien bij deze klachtencommissie.  
 
Klachtencommissie algemeen: 
Telefoonnummer: 06 – 8201 3891 
E-mail: klacht.client@ipsedebruggen.nl 

Klachtencommissie onvrijwillige zorg

Heb je een klacht over zorg die je krijgt, maar niet wil? Dan gaat het net even anders met klachten. Dit soort klachten horen bij de Wet Zorg en Dwang (WZD). De raad van bestuur stuurt ze door naar de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar Ipse de Bruggen zich bij heeft aangesloten. Deze commissie kijkt alleen maar naar dit soort klachten. Kijk voor informatie op www.kcoz.nl