Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Logo van Movakic

Achtergrondinformatie over Movakic

Movakic is een vragenlijst om de motorische vaardigheden van mensen met ernstig meervoudige en complexe beperkingen in kaart te brengen en te beoordelen. Movakic is een afkorting en staat voor MOtorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen.

Vragen?

Of aanmelden voor een training?

Neem contact op via movakic@ipsedebruggen.nl

Mensen met ernstige meervoudige complexe beperkingen (EMCB) hebben een ernstige verstandelijke beperking (IQ<25) en motorische beperkingen (GMFCS IV/V). Bovendien hebben zij vaak ook problemen met het verwerken van informatie via de zintuigen en andere gezondheidsproblemen zoals epilepsie, voedingsproblemen en luchtweginfecties.

Het belang om mensen met EMCB motorisch te activeren

Mensen met EMCB zitten in een rolstoel. Ze zijn vrijwel volledig afhankelijk van anderen bij alle activiteiten van het dagelijkse leven zoals eten, dagactiviteiten/spelen en de verzorging.

Vanwege de ernst van hun beperkingen is hulp van anderen dan ook nodig bij het gebruiken en stimuleren van motorische vaardigheden. Door gebruik te maken van wat mensen met EMCB zelf kunnen en ze daarmee te helpen zullen ze zich prettiger voelen tijdens de dagelijkse zorg. Ze hebben daardoor invloed op wat er gebeurt. Meehelpen tijdens de verzorging kan bovendien een positieve invloed hebben op de fysieke zorgzwaarte van ouders en verzorgers.

Bij mensen met EMCB zijn veranderingen in motorische vaardigheden, zowel spontaan als geoefend, veelal subtiel. Er zijn verschillende factoren die deze veranderingen in motorische vaardigheden belemmeren zoals bewegingsstoornissen (bv spasticiteit) en gebrek aan energie of pijn ten gevolge van de ernstige gezondheidsproblemen zoals longproblemen en vergroeiingen. Daarnaast is er, als gevolg van de ernst van de verstandelijke beperking vaak een geringe intrinsieke motivatie om te bewegen en zijn er problemen in het vermogen om te leren.  

Ook al zijn de veranderingen in motorische vaardigheden vaak klein, ze kunnen een groot verschil maken in het dagelijks leven. Met behulp van Movakic kunnen kleine stapjes zoals bijvoorbeeld het actiever kunnen meehelpen met het bedienen van actie-reactie speelgoed, het beter kunnen oprichten van het hoofd om te eten of kunnen helpen bij het omrollen wel worden gezien.

Movakic maakt kleine stapjes vooruitgang in motorische vaardigheden inzichtelijk

Movakic helpt bij het in kaart brengen van belangrijke motorische vaardigheden die nuttig en functioneel zijn voor mensen met EMCB. Gekeken wordt hoeveel hulp iemand nodig heeft en hoe iemand kan worden gestimuleerd om mee te helpen. Samen met verzorgers en ouders worden doelen opgesteld en kan er gericht geoefend worden. Afstemming met en overdracht aan ouders en verzorgers is hierbij van groot belang en onderdeel van de behandeling. Aan de hand van bijvoorbeeld de behandelplancyclus kunnen de opgestelde doelen met behulp van Movakic worden geëvalueerd.  

Tijdens een 2-daagse training leren (kinder)fysiotherapeuten en ergotherapeuten werken met Movakic.

Movakic is in samenwerking met collega’s van Ipse de Bruggen ontwikkeld door dr. Sonja Mensch.

Ga terug