Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Een gezin afgebeeld op een uitgeknipt papiertje
Ambulante spoedhulp

Soms lopen problemen in een gezin zo door elkaar, dat je het zelf niet meer kunnen oplossen. Jullie hebben direct hulp nodig. De problemen kunnen te maken hebben met het gedrag van je kind, of met problemen op school, ruzie in jullie gezin of ingrijpende gebeurtenissen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over ambulante spoedhulp?

Of neem telefonisch contact op via 0800 99 88 777

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor ambulante spoedhulp bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Voor wie is Ambulante Spoedhulp?

Ambulante Spoedhulp is een vorm van crisishulp. Wij helpen kinderen van 0-18 jaar en hun gezinnen, bij wie sprake is van een crisis en/of een spoedeisende situatie. In jullie gezin is sprake van één of meerdere kinderen met een lichtverstandelijke beperking (LVB). Jullie gezin bestaat uit minimaal één verzorgende ouder/opvoeder en één kind. Tenminste één ouder is bereid mee te werken aan de hulp.

Wat biedt Ambulante Spoedhulp?

Wij richten ons op het bereiken van een drietal doelen. Ten eerste de crisis in jullie gezin op te heffen, door de situatie te stabiliseren. Verder richten wij ons op het voldoende herstellen van de basisroutines: eten, slapen, naar school/werk gaan. Daarnaast brengen wij de veiligheid van ieder gezinslid in kaart, en het doel is de veiligheid samen jullie gezin en mensen in jullie omgeving te herstellen. Bijvoorbeeld door het netwerk rond jullie gezin te betrekken en te activeren.

Is er sprake van een acute crisissituatie? 

Neem dan direct contact op met het Crisis Interventie Team (CIT). Je kunt het CIT bellen op 070 – 345 0506 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 

 

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit speciale formulier. Of bel 0800 - 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.