Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleidster legt haar hand op de arm van een cliënt van Behandelcentrum Middenweg

Behandelcentrum Middenweg

Heb je te maken met een licht verstandelijk beperkte cliënt met ernstige psychische en/of gedragsproblemen? En wil je dat deze cliënt gericht wordt behandeld? Dan biedt het behandelcentrum Middenweg van Ipse de Bruggen een gespecialiseerde behandeling. Behandelcentrum Middenweg bestaat uit twee klinieken, en een ambulant team/(forensische) FACT. 

Wij helpen je graag verder!

Heb je een vraag? Of wil je advies? Vul vrijblijvend het contactformulier in.

of bel 0800 99 88 777

Voor wie is Behandelcentrum Middenweg?

Bij toelating gelden de volgende voorwaarden: 

 • De cliënt is 18 jaar of ouder 
 • Hij of zij heeft een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafd intelligentieniveau (IQ 50 tot 85). Daarbij is er een achterstand in het sociaal-emotioneel functioneren en een beperkte zelfredzaamheid 
 • Er is sprake van ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische aandoeningen 
 • Eerdere (lichtere) vormen van behandeling zijn ondergaan maar mislukt en specialistische behandeling is noodzakelijk 
 • Er is een duidelijke behandelvraag. De behandelaars van het behandelcentrum verwachten dat hun behandeling kan leiden tot verbetering van de klachten 
 • De cliënt is bereid om te veranderen; ook bij onvrijwillige opname 
 • De cliënt is afkomstig uit Zuid-Holland of Zeeland. 

Cliënten worden niet in behandeling genomen als:

 • Er geen lijdensdruk is  
 • De cliënt geen motivatie en geen ziekte-inzicht heeft
 • Er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • De cliënt zwanger is
 • De behoefte aan een passende woon- of verblijfplaats op de voorgrond staat
 • Ambulante begeleiding mogelijk is 

Verder is het belangrijk dat de verstandelijke beperking voor het 18e levensjaar is ontstaan. De behandeling is niet bedoeld voor cliënten die een verstandelijke beperking kregen door schizofrenie, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of langdurig drugsgebruik.  

Wat biedt Behandelcentrum Middenweg?

Samen met jou en de cliënt stellen we doelen voor de behandeling vast. Deze vormen de leidraad voor de behandeling. Voorbeelden van behandeldoelen zijn: beter leren omgaan met psychiatrische klachten, beter voor jezelf leren zorgen of eigen grenzen leren bewaken.  
 
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zoals: 

 • Begeleidende gesprekken 
 • Diverse trainings- en voorlichtingsprogramma’s
 • Specialistische behandelprogramma’s 
 • Therapie   

De behandeling is altijd tijdelijk. De behandeling wordt afgerond als de behandeldoelen zijn behaald of geen verdere vooruitgang wordt verwacht. 

Aanmelden en contact 

Bij de aanmelding voor een behandeling hebben we een vaste intakeprocedure. Die bestaat uit:  

 • Een kennismaking
 • Het voeren van gesprekken
 • Het uitwisselen van informatie
 • Het invullen van formulieren
 • Het maken van afspraken over de juiste behandeling.

Het is belangrijk dat jij de cliënt voorbereid op dit intakegesprek. Dit zorgt voor betere afspraken en een goed resultaat van de behandeling.

Folders 
Meer informatie over Behandelcentrum Middenweg is te vinden in de volgende folders: