Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Jongen met bril kijkt in de verte

Beter Thuis

Integrale specialistische gezinsbehandeling

Opgroeien is niet makkelijk. In de ontwikkeling van kinderen en jongeren kunnen allerlei problemen ontstaan. Als de verschillende problemen in een gezin zo groot zijn, dat de gezinsleden ze zelf niet kunnen oplossen, dan kan Beter Thuis helpen. Wij zijn een integraal specialistisch ambulant team in de regio Den Haag, Rijswijk, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.  Beter Thuis is een initiatief van Jeugdformaat, Ipse de Bruggen en Youz / Parnassia Groep. Deze samen te werken bieden wij hulp die past bij de situatie van het gezin. Dit draagt bij aan een gewoon leven voor kinderen, jongeren en hun gezin.

Meer weten?

Download nu de folder van Beter Thuis

Voor wie is Beter Thuis?

Wij zijn er voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, op het gebied van jeugdhulpverlening, psychiatrie en/of een lichte verstandelijke beperking. Ons doel is om met het gezin te werken aan het oplossen van problemen. Wij wille dat  het gezin weer de regie ervaart in het gewone leven.  

Wat doet Beter Thuis?  

Wij kijken en doen mee in het gewone leven. Op de achtergrond willen wij het systeem in het gezin begrijpen. Wijk kijken wat er goed gaat en wat beter kan. Dit doen wij samen met ouders, broers en/of zussen en familie of vrienden die belangrijk voor het gezin zijn. 

Wij voegen kennis vanuit verschillende zorgorganisaties samen. Dit doen wij vanuit:

  • De kinder- en jeugdpsychiatrie
  • De psychiatrie voor volwassenen
  • De specialistische jeugd- en opvoedhulp
  • De specialistische zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking
  • Het sociaal-maatschappelijke domein.

Wij zijn er voor kinderen en ouders. Als het nodig is, kunnen wij ook gezinsgerichte, sociaal-maatschappelijke, psychologische en psychiatrische interventies en opvoedondersteuning inzetten.   

Soms is er ook behandeling van problematiek bij de ouders nodig. Dit wordt vorm gegeven binnen Beter Thuis, of in nauwe samenwerking met een home team van PsyQ, het FACT of een specialistische afdeling van Parnassia Groep of Ipse de Bruggen. 

Voor meer informatie over onze behandeling download hier onze folder 

Aanmelden en contact 

De inzet van Beter Thuis verschilt per gemeente:

  • Beter Thuis Den Haag en omgeving Haaglanden kan ingezet worden na aanmelding door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) of een Gecertificeerde Instelling (GI). Aanmelding van een kind door de huisarts is onvoldoende. Beter Thuis vraagt de betrokkenheid van een casuscoördinator omdat hij/zij een belangrijke rol speelt in het realiseren van de doelen. 
  • Beter Thuis Zoetermeer kan alleen ingezet worden na verwijzing door Jeugd- en Gezinshulp (JGH) of een Gecertificeerde Instelling (GI). De huisarts, POH (jeugd) of de school maatschappelijk werker kan in overleg met JGH verwijzen. 
  • Aanmelden kan telefonisch (088-3588050) of via de website van YOUZbij het Centraal Aanmeldteam (CAT) van Youz Haaglanden.