Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Voorbeeld van een therapie

Diverse therapieën

Therapieën

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag! Vul vrijblijvend het contactformulier in.

Of bel 0800 99 88 777

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor ambulante therapie bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Vaktherapie

Vaktherapie is therapie waarbij ervaren belangrijker is dan praten. Je kind leert bijvoorbeeld dankzij spel en beweging om gevoelens te uiten.

Bij Ipse de Bruggen kan je kind verschillende soorten vaktherapie krijgen: 

 • Speltherapie 
 • Muziektherapie 
 • Danstherapie  
 • Beeldende therapie 
 • Psychomotorische therapie (beweging)   

Wij behandelen kinderen en jongeren met psychische, sociale en/of emotionele problemen.
Soms zijn er verschillende problemen tegelijkertijd. We werken bijvoorbeeld aan: 

 • gevoelens en wensen uiten 
 • ervaringen verwerken 
 • ontspannen 
 • oefenen met (nieuw) gedrag 

Het doel is dat je kind zich beter voelt en zich beter redt. Je kind kan zich dan beter ontwikkelen.

Psychotherapie

Bij psychotherapie voeren we gesprekken met je kind. Dit kan helpen om psychische klachten te verminderen of om deze beter aan te kunnen. Vaak gaat het om een trauma, angst, stemmings- en/of persoonlijkheidsproblemen. Wij werken met vormen van psychotherapie waarbij bewezen is dat ze vaak goed helpen. Ze heten: cognitieve gedragstherapie en EMDR. 

 • Cognitieve gedragstherapie is praten en oefenen. We kijken met je kind wat het probleem is. Vooral door oefeningen leert je kind anders tegen moeilijke situaties aan te kijken. Hoe kun je er ook mee omgaan? We bespreken het gedrag én de gedachten. Je kunt soms een probleem oplossen door er anders over na te denken.
 • EMDR is een therapievorm voor kinderen en jongeren die iets heel schokkends hebben meegemaakt. Ze blijven daar last van houden en hebben soms een trauma. Bij de nare herinnering horen vaak hele sterke emoties. Je bent bijvoorbeeld nog steeds heel bang. EMDR helpt bij de verwerking. We laten je kind over de gebeurtenis vertellen en leiden het ondertussen af. Je kind volgt bijvoorbeeld de handbewegingen van de therapeut met de ogen. De ervaring is dan niet weg, maar het voelt wel heel anders. De grote, nare emoties horen er niet meer of minder bij. EMDR is een afkorting en staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. 

Systeemtherapie

Bij systeemtherapie werk je als gezin samen. De therapeut kijkt met jullie hoe het gaat. Hoe gaan jullie met elkaar om? Hoe gaan de verschillende gezinsleden om met problemen? Het doel is om het samen beter te doen en zo de band in het gezin te versterken. Je begrijpt elkaar beter en kunt samen problemen leren oplossen. Je maakt ook afspraken met het hele gezin. 

Gezinsbehandeling 

Soms heb je als gezin meer ondersteuning nodig. Bij Ipse de Bruggen kun je die op verschillende manieren krijgen:

 • PRT: help je kind om zich te ontwikkelen 
  Vind je kind contact maken en initiatief nemen lastig of gaat het vaak mis? Bij PRT leer jij hoe je je kind kunt motiveren om hiermee aan de slag te gaan. PRT is een afkorting voor Pivotal response treatment. Het is een gedragstherapie.

 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling 
  Dit is een speciale vorm van hulpverlening. Niet vóór je gezin, maar mét je gezin. Je zoekt vooral zelf naar oplossingen voor problemen. Je werkt bijvoorbeeld aan betere communicatie in je gezin, opvoeding en de ontwikkeling van je kind. 

 • Pinkies
  Voor ouders die zelf moeilijk leren, hebben we Pinkies. Pinkies is een praktische ouder-babybehandeling, waarmee je al tijdens de zwangerschap kunt starten. Je leert omgaan met de baby en de nieuwe situatie.

Familietherapie: MDFT

MDFT is een behandelprogramma voor jongeren met probleemgedrag. Vaak zijn er verschillende problemen tegelijk. Bij MDFT kijken we naar vier dingen: 

 • Het kind zelf 
 • De ouders
 • Het gezin 
 • Andere netwerken (bijvoorbeeld school, werk of de sportclub)  

Het gaat dus over je kind, maar ook over de omgeving. Alles kan invloed hebben op probleemgedrag, dus doen we het ook samen met de omgeving. Zo zoeken we samen naar oplossingen. 

MDFT kan je kind helpen om een leven te leiden met minder of geen probleemgedrag. Dat is het doel. Zo kan je kind weer meedoen in de samenleving.

MDFT is een afkorting van Multi Dimensionele Familie Therapie. Deze therapievorm is erkend. Dat betekent dat hij goed onderzocht is. 

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit speciale formulier. Of bel 0800 - 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.