Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
De Emotie-Intelligente Robot toont een afbeelding
Nieuws - 27 september 2023

Unieke samenwerking met zorgrobots die stress herkennen

De zorgsector ondergaat in een snel tempo veranderingen. Bekende uitdagingen, zoals personeelstekort in de zorg en vergrijzing in de ouderenzorg, zijn een groeiende stimulans om zorgtechnologie en digitalisering te omarmen. Hierdoor ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de zorg voor cliënten te verbeteren. Gehandicaptenzorgaanbieder Ipse de Bruggen (IdB) en ouderenzorgaanbieder Zorggroep Elde Maasduinen (ZGEM) slaan de handen ineen en starten een unieke samenwerking voor de toekomst van de zorg.

IdB en ZGEM dragen in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Mentech (HUME), Sara Robotics en VGZ zorgkantoor, bij aan de ontwikkeling van een revolutionaire emotie-intelligente robot (EI-robot). De EI-robot moet in de toekomst volledig zelfstandig zorgprofessionals en cliënten kunnen ondersteunen. Wanneer sensoren van de robot een bepaalde mate van stress bij een cliënt opmerken, wordt de robot geactiveerd en wordt een oplossing geboden, waarmee de stress kan worden afgebouwd. Door slimme formules leren de systemen welke handelingen succesvol zijn en welke niet. Werkt het niet? Dan krijgt de zorgprofessional een signaal.

Ipse de Bruggen en Zorggroep Elde Maasduinen staan aan het begin van deze ontwikkeling. Continue gaan we toetsen of de acties succesvol zijn. Doordat we in totaal 25 EI-robots onder onze twee organisaties verdelen, kan het LUMC de data analyseren. Hiermee wordt antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvragen: Wat betekent de inzet van de emotie-intelligente robot voor het welzijn van de cliënt en het ontlasten van de zorgprofessional? Vermindert het de arbeidsmarktproblematiek? We zijn enthousiast om dit onderzoek te starten. We kunnen veel van elkaar leren in deze samenwerking. Begin oktober 2023 worden de eerste EI-robots ingezet bij IdB en ZGEM.

VGZ Zorgkantoor is een belangrijke partner: “We zien de uitdagingen in de zorg groter worden en moeten blijven inzetten op innovatie, om zo de langdurige zorg in de toekomst toegankelijk te houden. VGZ Zorgkantoor werkt al jaren samen met zorgaanbieders aan het vernieuwen van de zorg. Zorgaanbieders komen zelf met goede voorbeelden die het verschil maken, zoals dit innovatietraject. Dit is het eerste (wetenschappelijke) onderzoek naar deze toepassing van emotie-intelligente robots. We kijken uit naar de uitkomst van deze innovatie en de meerwaarde voor de zorgprofessionals en de cliënten.”

De uitdagingen in de zorg overstijgen doelgroepen en gaan alle zorgaanbieders aan. Door zelf voorop te lopen en actief mee te doen in de ontwikkeling van nieuwe hulpmiddelen, geven IdB en ZGEM de zorg zo vorm dat menselijke en warme zorg mogelijk blijft.