Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen sluiten overeenkomst
Nieuws - 17 oktober 2022

Gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen tekenen intentieovereenkomst

De gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen hebben op 12 oktober 2022 een intentieovereenkomst ondertekend over de gezamenlijke ontwikkeling van een zorgaccommodatie en zorgappartementen van Ipse de Bruggen en reguliere koopappartementen. Het combinatiegebouw wordt gebouwd op het braakliggende terrein tussen het Erasmusplein en de nieuw aan te leggen Spinozastraat, waar voorheen de st. Willibrorduskerk stond.

De huidige accommodatie van Ipse de Bruggen is nu gevestigd aan de Marnixlaan. Omdat het gebouw niet meer voldoet aan de huidige standaarden, is vervanging op termijn noodzakelijk. In juni 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten in gesprek te gaan met Ipse de Bruggen over de nieuwbouw van een accommodatie met reguliere en zorg appartementen.

Dit heeft onlangs geresulteerd in de ondertekende overeenkomst waarbij Ipse de Bruggen en de gemeente Vlaardingen een programma van eisen hebben vastgesteld waaraan de nieuwbouw moet voldoen en afspraken hebben gemaakt over het vervolgproces. Een van de vervolgstappen is het onderzoeken van de verdere ontwikkelstrategie en het uitwerken van een aanbestedingsprocedure voor het selecteren van een projectontwikkelaar. Als meer zicht is op een concreter plan, wordt de omgeving betrokken.

Erasmusplein

Het terrein tussen het Erasmusplein en de Spinozastraat is in beeld vanwege de centrale ligging in de Westwijk. Deze locatie is zeer geschikt voor een combinatie van een maatschappelijke functie en het toevoegen van woningen in het centrumgebied van de Westwijk. Deze ontwikkeling volgt uit de Centrumvisie Westwijk. Het doel van dit plan is in het centrum van de Westwijk een verblijfsgebied te creëren waarin het prettig wonen, leven en verblijven is met alle benodigde voorzieningen in de buurt.

“Met deze overeenkomst zorgen we samen met Ipse de Bruggen voor een ontwikkeling op het gebied van wonen en zorg die Vlaardingen nodig heeft. Het past helemaal binnen de Vlaardingse Woonvisie en draagt bij aan de enorme vraag naar extra kwalitatieve woningen in de stad“, aldus wethouder Ivana Somers – Gardenier (o.a. Bouwen en Wonen, Stadsprogramma Leefbaarheid).

Kinderdienstencentrum en zorgappartementen Ipse de Bruggen

Henny Westdijk, Directeur Services van Ipse de Bruggen, is blij met de ondertekening van de intentieverklaring: “Hiermee hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt in de samenwerking met de gemeente voor de bouw van een nieuw KDC en zorgwoningen. Al langer zijn we op zoek naar een nieuwe locatie voor het KDC in Vlaardingen. Aan het Erasmusplein ontstaat nu ook nog de mogelijkheid om zorgwoningen te realiseren. Hiermee kunnen we onze huisvesting functioneel verbeteren en verduurzamen”.

“Dit is een mooie locatie in Vlaardingen voor zorg(woningen) midden in de wijk. De mensen die zorg nodig hebben zijn zo volwaardig onderdeel van de Vlaardingse samenleving. Deze ontwikkeling geeft een impuls aan de gewenste kwaliteitsverbetering van de Westwijk”, aldus wethouder Jacky Silos (o.a. Zorg, Stadsprogramma Nieuwe Westwijk) .

Op de foto hieronder, van links naar rechts: Linda Schwartzmans (manager services vastgoed Ipse de Bruggen), Fred Fillekes (Directeur Kind en jeugd Ipse de Bruggen), Henny Westdijk (directeur Services van Ipse de Bruggen), wethouder Ivana Somers-Gardenier, wethouder Jacky Silos.

Overeenkomst samenwerking Gemeente Vlaardingen en Ipse de Bruggen
Foto: Roel Dijkstra Fotografie.