Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Simone en Selma
Nieuws - 2 mei 2023

Ipse de Bruggen genomineerd als Koploper door het ministerie van VWS

Ipse de Bruggen is genomineerd als Koploper door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij zijn genomineerd met het plan ‘’Selectieproces leerlingen binnen 1 week met aandacht voor beeldvorming en privé-, werk- en studiebalans’’. Wij zijn heel blij dat we deze waardering en erkenning hebben gekregen van ZWconnect, Actie Leer Netwerk en van VWS.

Uniek aan deze werkwijze van de afdeling Leren en Ontwikkelen (L&O) is het selecteren binnen een week. Iemand solliciteert, doorloopt het proces zoveel mogelijk vanuit de privéomgeving en weet aan het eind van de week het resultaat. Daarnaast wordt er heel veel gedaan aan beeldvorming en is het van belang dat de sollicitant zelf kan beoordelen “past het werken bij Ipse de Bruggen/gehandicaptenzorg bij mij”?

En omdat de afdeling L&O dit proces 50 weken per jaar uitvoert zijn we heel het jaar zichtbaar op de arbeidsmarkt. Dit geeft ook zij-instromers de gelegenheid om de overstap te maken naar de zorg wanneer zij er klaar voor zijn.

Wat is een Koploper?
Een koploper is een organisatie die een vernieuwende bijdrage levert aan het oplossen van actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De koploper heeft een initiatief wat opvalt door het unieke karakter en hierdoor een voorbeeld is voor anderen. Waarvan geleerd kan worden en waarvan de aanpak leidt tot resultaten die duidelijk zichtbaar zijn op de werkvloer.

Benoeming als Koploper door VWS
Het initiatief wordt inhoudelijk beoordeeld en gewogen door VWS. Daarna wordt het initiatief door VWS officieel benoemd als Koploper op een koploperbijeenkomst voor de duur van een jaar. De benoeming vindt plaats op 15 juni 2023 tijdens de Landelijke Koploperbijeenkomst bij VWS.

Wat levert Koploperschap op voor Ipse de Bruggen?
Een Koploper krijgt bovenregionale of landelijke aandacht voor het initiatief. Tevens ondersteunt het Actie Leer Netwerk bij het opschalen, verbreden of verdiepen van het voorbeeld door met en van elkaar te leren. Ook wordt de Koploper tijdens diverse (online en fysieke) bijeenkomsten, workshops, Koplopertour, etc. een podium geboden. Het Koploperschap levert een positieve uitstraling op richting relevante relaties en doelgroepen.