Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ipse de Bruggen ontvangt Bronzen Certificaat
Nieuws - 25 augustus 2022

Ipse de Bruggen ontvangt Bronzen Certificaat Milieuthermometer Zorg

Afgelopen woensdag ontving Ipse de Bruggen het bronzen certificaat van de Milieuthermometer Zorg voor landgoed Hooge Burch in Zwammerdam en vier kleinere locaties. Daarmee voldoet de organisatie aantoonbaar aan de milieueisen van deze tijd. Adriaan van Engelen, bestuurder van Milieuplatform Zorg, reikte het certificaat uit aan bestuurder Andrea van Steensel van Ipse de Bruggen in het Servicekantoor in Zoetermeer.

Het Servicekantoor is één van de locaties die meedoet in de eerste certificeringsronde. Daarnaast certificeerden dagbestedingslocatie het Willem Felsoord in Delft, de woningen aan de Coppelstockstraat in Brielle en Van Wassenaerplein in Langeraar. “Vooral op het landgoed – waar ruim 450 cliënten van Ipse de Bruggen wonen, werken en recreëren – hebben we samen met begeleiders en ondersteuners voor een omslag gezorgd” zegt Martijn van Roosmalen – coördinator van uitrol van de Green Deal binnen Ipse de Bruggen.

Afval scheiden én composteren
“In de woningen en bij dagbestedingslocaties worden nu meer afvalstromen gescheiden. Voor het GFE (Groente, fruit en etensresten) hebben de afdelingen aparte afvalbakken gekregen. Deze worden door een brigade cliënten vanuit dagbesteding opgehaald en geleegd in onze composteermachine genoemd “Picus”, daarna schoongemaakt en worden deze teruggebracht.” Met Picus (Romeinse goed van de landbouw en dan met name de bemesting van de grond) duidt hij op de enorme machine die het GFE afval in 24 uur tijd omzet naar compost. Dit kan weer goed gebruikt worden op het landgoed.

Vastgoed verduurzamen
Hoofddoel van alle maatregelen is het reduceren van de CO2 uitstoot. Die wordt vooral bereikt door het verduurzamen van gebouwen en nieuwbouw. Daar zet Ipse de Bruggen vol op in. “Vanuit de Europese Investeringsbank heeft Ipse de Bruggen een lening ontvangen van 100 miljoen. Samen met financiering uit eigen middelen investeren we fors in nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. We zien dat de wens van cliënten verandert. Denk hierbij aan een eigen badkamer voor de cliënt of een eigen keuken. De investeringen zorgen ervoor dat we een duurzaam programma kunnen neerzetten voor cliënten van Ipse de Bruggen dat enorm bijdraagt aan ons streven naar passende huisvesting op ieder moment voor de komende jaren. Daarnaast zorgt het ook nog eens voor een verbeterde werkomgeving voor onze medewerkers. We zijn trots op de ontvangst van het Bronzen Certificaat Milieuthermometer Zorg. Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn’’, aldus Andrea van Steensel, lid raad van bestuur Ipse de Bruggen.

Uitrol over hele organisatie
In het komende jaar zullen de twee andere landgoederen en verschillende andere locaties van Ipse de Bruggen opgaan voor certificering. Van Roosmalen: “De Greenteams van Ipse de Bruggen zijn er klaar voor om ook de overige locaties te ondersteunen in de verduurzaming. In anderhalf jaar tijd hopen we het bronzen certificaat voor alle locaties van Ipse de Bruggen te behalen.”

Milieuthermometer Zorg en Green Deal Zorg De Milieuthermometer is het meetinstrument waarmee organisaties aantonen te voldoen aan de afspraken die landelijk gemaakt zijn in de Green Deal Zorg 2.0, een landelijke afspraak tussen overheden, financiers en zorgorganisaties om verduurzaming in de zorg te versnellen. GDZ 2.0 heeft vier hoofddoelstellingen:

  • CO2-reductie van 49% in 2030 en CO2 neutraal in 2050
  • Circulaire bedrijfsvoering door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Afvalscheiding
  • Medicijnresten weren uit afvalwater
  • Gezond makende leefomgeving en milieu bevorderen

In 2019 tekende Ipse de Bruggen voor deelname aan de Green Deal Zorg. In anderhalf jaar tijd zijn op alle locaties maatregelen doorgevoerd op 15 onderwerpen uiteenlopend van vastgoed verduurzamen en energieverbruik monitoren tot het (juiste) gebruik van duurzame schoonmaakmiddelen en afvalscheiding.

Foto:
V.l.n.r. Andrea van Steensel, Adriaan van Engelen, Marja van Leeuwen, Henny Westdijk, Martijn van Roosmalen