Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
De lancering van het scheepsmodel
Nieuws - 8 december 2022

Ipse de Bruggen werkt mee aan internationaal project

De Muur van Hadrianus, de grens van het Romeinse Rijk in Engeland, is in 122 na Chr. gebouwd. Deze bestaat nu 1900 jaar en dat is het hele jaar gevierd in Engeland. Een van de vele 'feestjes' was het Frontier Voices project waarbij bewoners langs de muur hun ervaringen en gedachten over Romeinse monumenten konden uiten in een creatieve, kunstzinnige uiting. De muur is een van de belangrijkste Romeinse monumenten van de wereld.

Ook Ipse de Bruggen werd uitgenodigd om een hieraan mee te werken. Archeoloog Tom Hazenberg die samen met Ipse de Bruggen het Romeinse erfgoed op landgoed Hooge Burch leefbaar heeft gemaakt droeg NIGRVM PVLLVM, het Limesbezoekerscentrum in Zwammerdam, en Park Matilo aan om mee te doen aan dit bijzondere project.

Mede door subsidie van Fonds van Cultuurparticipatie kon de Houtgroep van het Dagactiviteitencentrum van Ipse de Bruggen aan de slag om een scheepsmodel van het beroemde type Zwammerdam te maken. Arie Kort, een van de deelnemers van de Houtgroep, heeft een maquette gemaakt van de Zwammerdam 6. Het hele proces is in een filmpje vastgelegd. Dick van Vuuren, begeleider van Arie: “Het is schitterend om te zien hoe Arie door deze opdracht van een wat verlegen, stille man is gegroeid naar een vrolijke, hartelijke deelnemer die plezier heeft in zijn werk en ook zichtbaar trots is op het mooie resultaat!”.

Verbinding zorg en erfgoed
Filmpje en scheepsmodel is door een delegatie van Ipse de Bruggen persoonlijk afgeleverd in The Sill op 1 december, de dag van de opening van de tentoonstelling Frontier Voices. Leen van Zwieten, organisator van het Limes-programma bij Ipse de Bruggen; “De nieuwe internationale contacten inspireren elkaar voor het thema “Limes en de Zorg”. Wij maakten via de archeologen kennis met een zorggroep in Haltwistle, die de archeologie van de Wall inzetten voor de well-being van hun zorggroep. Zo vonden wij elkaar langs de Romeinse grens aan beide zijden van de Noordzee”.

Alle kunstzinnige bijdragen worden getoond op de gezamenlijke tentoonstelling in bezoekerscentrum The Sill (Twice Brewed).

Het gemaakte scheepsmodel in een vitrine
Het gemaakte scheepsmodel in een vitrine