Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
begeleider en client drinken samen een kopje koffie
Jaarverantwoording

Jaarverantwoording 2022 Wij zijn Ipse de Bruggen

De Jaarverantwoording 2022 Wij zijn Ipse de Bruggen omvat ons Kwaliteitsbeeld, jaarbericht en bestuursverslag in één. In de vorm van een magazine, ontwikkeld vanuit ons kwaliteitsbeleid en het gedachtegoed van het experiment ‘Vernieuwend Verantwoorden’ waar Ipse de Bruggen aan deelneemt.

Meer dan in voorgaande edities willen we de beweging laten zien; wat hebben we bereikt, hoe leren en ontwikkelen we, welke dilemma’s spelen er en hoe reflecteren we daarop, waar willen we naartoe? Meer waarderen en duiden. Met reflecties, verhalen en beleving. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het verhaal van onze organisatie, van medewerkers, vrijwilligers, cliënten, verwanten en in- en externe partners. Want verantwoorden is laten zien wat je doet, hoe je daarover in gesprek gaat en wat je ervan leert en verbetert. 

Klik op onderstaande afbeelding om naar de Jaarverantwoording 2022 Wij zijn Ipse de Bruggen te gaan:


Bekijk hieronder de cliëntenversie:

Interessante links: