Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Banner/voorkant jaarverantwoording 2022
Nieuws - 31 mei 2023

Jaarverantwoording 2022: leren van wat we deden

De Jaarverantwoording 2022 Wij zijn Ipse de Bruggen, in de vorm van een magazine, is ontwikkeld vanuit ons kwaliteitsbeleid en het gedachtegoed van het experiment ‘Vernieuwend Verantwoorden’. Het omvat voor de eerste keer ons Kwaliteitsbeeld (op basis van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg), jaarbericht en bestuursverslag in één. Daar zijn we trots op.

Vernieuwend verantwoorden
Ipse de Bruggen neemt, samen met nog vier andere instellingen, deel aan het experiment ‘Vernieuwend Verantwoorden’ waarin de manier van verantwoorden onder de loep is genomen. Het betekent vooral nog meer naar onszelf kijken: doen we de goede dingen en doen we die dingen goed? Samen experimenteren wij hoe we de zorg op andere wijze extern kunnen verantwoorden en we hier intern van kunnen leren. In de Jaarverantwoording 2022 komt dit allemaal samen.

Klik op de afbeelding om naar het magazine van de Jaarverantwoording 2022 te gaan.
 

Samen in gesprek
Meer dan in voorgaande edities willen we de beweging laten zien; wat hebben we bereikt, hoe leren en ontwikkelen we, welke dilemma’s spelen er en hoe reflecteren we daarop, waar willen we naartoe? Met reflecties, verhalen en beleving. Want dat is waar het uiteindelijk om gaat. Het verhaal van onze organisatie, van medewerkers, vrijwilligers, cliënten, verwanten en in- en externe partners. We hopen dat de jaarverantwoording inspireert en uitnodigt om samen het gesprek te voeren over de geleerde lessen en wat er na vandaag anders kan.

Jaarverantwoording voor cliënten
We willen heel graag dat onze cliënten de Jaarverantwoording ook zelf kunnen lezen. Daarom hebben we dit keer korte tekstblokjes opgenomen die dit voor (een deel van) onze cliënten mogelijk maakt. Verder is een uitgebreide video gemaakt waarin een aantal onderwerpen worden uitgelicht en een paar cliënten in gesprek gaan met de leden van de raad van bestuur, Andrea van Steensel en Fred Fillekes.

Bekijk hieronder de cliëntenversie: