Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
spreken op de kennissessie
Nieuws - 19 januari 2023

Kennissessie SCORE: onderzoek helpt focussen op waar het beter kan

Op 17 januari zijn de opbrengsten van het SCORE onderzoek gepresenteerd. SCORE is een samenwerking van Ipse de Bruggen, De Hartekamp Groep, Ons Tweede Thuis en Cordaan. Het onderzoek wordt geleid door Universiteit Leiden en richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en aanhoudend moeilijk verstaanbaar gedrag, waardoor intensieve zorg nodig is. Ondersteuning van cliënten met een intensieve complexe zorgvraag is elke dag een uitdaging. Het is vaak zoeken naar de betekenis van gedrag en naar de wijze waarop we de cliënt op een passende manier hierin kunnen begeleiden en behandelen.  

De afgelopen jaren is enorme inzet getoond om deze bijzondere populatie te volgen en goed in beeld te brengen. Ruim 200 deelnemers is uniek en maakt de resultaten van het SCORE onderzoek zo waardevol. Susan Veenhoff, Voorzitter raad van bestuur van Ons Tweede Thuis. “Eindelijk hebben we data om meer onderbouwd over meerzorg te praten. Op basis van resultaten van SCORE kan je gesprekken voeren met alle lagen in de organisatie en financiers”. 

Kennis delen 

Met deze kennissessie is gezamenlijk een start gemaakt aan implementatie en betekenis voor de praktijk. In een prachtige, oude collegezaal in het PJ Veth gebouw van de Universiteit Leiden gingen de onderzoekers met onder andere managers, gedragskundigen en beleidsmedewerkers die in deze organisaties werken met deze doelgroep in gesprek.  

Hogere inzet zorg laat afname probleemgedrag zien 

Besproken is hoe de kwaliteit van bestaan van cliënten met ZZP 6 & 7 zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld en wat hierop van invloed was. Het onderzoek wijst uit dat deze zorg een intensieve inzet vraagt van betrokkenen, maar dat de kwaliteit van bestaan voor deze cliënten over het algemeen (boven) gemiddeld is. Het zou van meerwaarde zijn als er meer systematisch indicatoren gemonitord worden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van bestaan. Dit is vooral van belang om bij diegene waar de kwaliteit van bestaan onvoldoende is, dit daardoor te herkennen en in te kunnen grijpen. Bij deze groep zou de focus moeten liggen op verklarende analyse om een beter beeld te kunnen krijgen van de kwaliteit van bestaan van een cliënt. Dan kunnen er doelen gesteld worden met een duidelijke richting en een vooruitzicht voor cliënt en zijn omgeving. Want in dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat een gerichte hogere inzet van zorg een afname van probleem- en klachtgedrag laat zien. 

Inspirerend en waardevol 

De kennissessie Score was een inspirerende en waardevolle bijeenkomst. Met aandacht voor wat goed gaat, maar ook waar aanknopingspunten liggen voor verbetering van de zorg aan mensen met ZZP 6 en 7. Yvette Dijkxhoorn, senior onderzoeker Universiteit Leiden:  
“Het is indrukwekkend welke inspanningen zijn verricht door zorgmedewerkers; dankzij hen ligt er nu een hele rijke dataset. Deze data worden ook benut voor landelijke vraagstukken over goede zorg aan deze mensen met een intensieve complexe zorgvraag, zoals de herijking van de ZZP7 indicaties”. 
 
Alle organisaties geven aan dat dit een mooi moment is om met elkaar de vertaalslag te maken naar de praktijk. “Wat een prachtig onderzoek; het laat zien dat we al heel veel goed doen in de zorg aan deze doelgroep en dat cliënten ondanks hun beperkingen een goede kwaliteit van bestaan kunnen bieden. De onderzoeksresultaten helpen ons te focussen op waar het beter kan. Daarom blijft het belangrijk om praktijkgericht onderzoek te doen in een op onderzoek ingerichte praktijk!", zegt Dorien Konst, Directeur Intensieve Zorg van Cordaan.  
 
“En deze data laten duidelijk zien dat we meer moeten investeren in ondersteunende communicatie. Voor iedereen is het een uitdaging dat dit structureel onder de aandacht blijft”, vult Cor van Rongen, manager Expertisecentrum Ipse de Bruggen aan.