Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider en jonge vrouw zijn aan het praten samen
Klinisch Centrum Nootdorp

Voor zorg aan volwassenen met een verstandelijke beperking én psychiatrische problematiek, hebben we Klinisch Centrum Nootdorp. Wij bieden klinische opname met diagnostisch onderzoek, advies, crisisinterventie en behandeling. Klinisch Centrum Nootdorp is een samenwerking tussen Ipse de Bruggen en Parnassia.

Meer weten?

Download nu de folder van Klinisch Centrum Nootdorp

Of neem telefonisch contact op met Petra Sol via 088 967 85 60.

Aanmelden voor een behandeling met tijdelijke opname?

Vul vrijblijvend het oriëntatieformulier in. Wij nemen daarna telefonisch contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Voor wie is Klinisch Centrum Nootdorp? 

Bij toelating gelden de volgende voorwaarden:

 • De cliënt is 18 jaar of ouder
 • De cliënt voldoet (bewezen) aan de criteria van een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid
 • Er is sprake van (een ernstig vermoeden van) psychische stoornis 
 • Er is behandelperspectief van de psychische stoornis 
 • Ambulante behandeling of begeleiding is niet genoeg en behandeling in een klinische setting is noodzakelijk
 • De cliënt en het systeem zijn gemotiveerd voor behandeling en opname 

De cliënt wordt niet toegelaten bij:

 • Zwangerschap 
 • Complexe somatiek 
 • Verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat 
 • De behoefte aan een passende woon- of verblijfplaats die op de voorgrond staat 
 • Gedragsproblemen die voortkomen uit de verstandelijke beperking 
Samen eten aan tafel
Samen eten aan tafel bij Klinisch Centrum Nootdorp

Wat biedt Klinisch Centrum Nootdorp? 

Wij werken samen in een team van een AVG-arts, gespecialiseerde begeleiders, psychiaters, GZ-psychologen, een psychodiagnostisch medewerker en een speltherapeut. Gezamenlijk brengen wij de vragen voor de behandeling in kaart zodat er een duidelijk geformuleerd opnamedoel is.  

De behandeling is gericht op het herstellen van het dagelijks leven van de cliënt. Vanzelfsprekend wordt een passend dagbestedingsprogramma opgesteld. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit het reguleren van gedrag, het instellen op medicatie, het behandelen van trauma's en het vergroten van adaptieve vaardigheden. 

Voor meer informatie over onze behandeling bekijk onze folder. 

Aanmelden en contact 

De huisarts, psychiater, gedragskundige of AVG-arts vanuit de verstandelijke gehandicaptenzorg, GGZ of MEE kunnen doorverwijzen naar Klinisch Centrum Nootdorp. De behandeling kan gefinancierd worden vanuit een Wlz- indicatie (LVG of VG) of via de zorgverzekeringswet (DBC). Voor een opname via de zorgverzekeringswet is een verwijsbrief nodig van de (huis)arts met een AGB code. 

Na aanmelding van de cliënt nemen we zo snel mogelijk contact op om het eventuele voortraject te starten en de behandelvragen in kaart te brengen. De opname is zo kort mogelijk met een maximum van 12 maanden waarin het eventuele voor- en natraject is inbegrepen. 

Voor zowel reguliere aanmeldingen voor diagnostiek en behandeling, als voor crisisaanmeldingen, kun je contact opnemen met onze adviseur zorgbemiddeling. Deze is te bereiken via 088 967 8560, of stuur een e-mail naar: zorgbemiddeling.kcn@ipsedebruggen.nl.