Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider en cliënt lezen samen

Kwaliteit van zorg

Cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Maar wat is goede zorg? Hoe bereik je die? Ipse de Bruggen ging hierover in gesprek met cliënten, hun familie en vrienden, medewerkers en vrijwilligers. 

Het resultaat kun je lezen in ons manifest.

Samen voor de beste begeleiding

Goede zorg gaat over veel meer dan voldoen aan eisen. Het gaat ook over je thuis voelen, gehoord worden en jezelf kunnen ontwikkelen. Bij Ipse de Bruggen gaat de cliënt samen met mensen uit zijn omgeving en zijn begeleiders op zoek naar de beste zorg. Als een team werken zij samen aan de beste begeleiding voor de cliënt. Dit doet iedereen vanuit zijn eigen mogelijkheid en met zijn eigen kennis. Samen kijken ze hoe de zorg nog beter kan.

De juiste kennis

Kwaliteit van zorg gaat over het hebben van de juiste kennis. Als je mensen met een licht verstandelijke beperking begeleidt, heb je andere kennis nodig, dan wanneer je werkt met mensen met een meervoudige beperking. Daarom is de manier van werken en de scholing van medewerkers bedoeld voor de cliënten waarmee ze werken. Zo hebben we per doelgroep onze eigen specialisten. 

Daarnaast hebben onze medewerkers kennis van een speciaal thema. Denk bijvoorbeeld aan gezond eten en drinken, bewegen, veilig gebruik van medicijnen of seksualiteit. Medewerkers kunnen hierover de cliënt, de mensen uit zijn omgeving of andere hulpverleners adviseren.

Zijn cliënten tevreden? 

We willen dat onze zorg bijdraagt aan een goed leven van de cliënt. We zijn benieuwd of dit lukt. Daarom vragen we regelmatig aan cliënten of ze tevreden zijn. Dit doen wij op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met een onderzoek over de tevredenheid van cliënten. Daarnaast vragen we ook aan ook aan (wettelijk) vertegenwoordigers hoe tevreden zij zijn. De resultaten van het onderzoek onder cliënten en wettelijk vertegenwoordigers gebruiken we om de zorg nog beter te maken.  

Zelfevaluatie

We willen goede zorg leveren en de kwaliteit blijven verbeteren. Daarom doen wij mee aan de zelfevaluatie van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit betekent dat we zelf onderzoeken hoe goed onze zorg is. Ook kijken we hoe we onze organisatie voor cliënten en medewerkers kunnen verbeteren.

Rapport over kwaliteit van zorg 

Wat gaat er goed in onze zorg en begeleiding van cliënten? Wat kan er nog beter? Daar gaat de Jaarverantwoording 2023 Wij zijn Ipse de Bruggen over. In dit magazine beschrijven we de kwaliteit van onze zorg in het afgelopen jaar. Je kunt het hierbekijken.

We hebben ook een versie voor cliënten van de Jaarverantwoording beschikbaar. Je kunt de video hierbekijken.