Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Animatie tekening van een open leefklimaat

Leef- en werkklimaat

Binnen het behandelcentrum Kind en Jeugd van Ipse de Bruggen gaan wij werken vanuit de visie van een open leef- en werkklimaat. Een prettig leef- en werkklimaat zien wij als een voorwaarde bij de behandeling van jongeren. 

Wij vragen van onze jongeren dat zij nieuwe vaardigheden aanleren, daarbij is een omgeving waar zij zich veilig voelen essentieel. Een positief leefklimaat biedt voldoende mogelijkheden tot groei; begeleiding die aansluit op de hulpvraag van jongeren (responsiviteit van de begeleiding), een veilige en prettige sfeer en de afwezigheid van onevenredige inzet van repressie. Om dit te kunnen realiseren is ook een goed werkklimaat voor de betrokken medewerkers essentieel. 

 

Animatie leefklimaat Wonen

De metingen 

Een open leef- en werkklimaat creëren wij met elkaar. Dit betekent dat wij ook met elkaar toetsen hoe het leef- en werkklimaat wordt ervaren. Het leefklimaat zal op iedere groep twee keer per jaar worden getoetst middels vragenlijsten die de jongeren invullen. Het werkklimaat wordt éénmaal per jaar getoetst middels vragenlijsten aan de medewerkers.  Uit de onderzoeken komt informatie die het team kan gebruiken om het leef- en werkklimaat te verbeteren. Deze resultaten kunnen tevens gebruikt worden voor het maken van het team ontwikkelplan. 

Achtergrondinformatie

Peer van der Helm (Lector Hogeschool Leiden) doet al jarenlang onderzoek naar het leef-werkklimaat in verschillende instellingen. Wij werken met de Hogeschool Leiden samen en maken gebruik van hun kennis. 

Artikel Peer v.d. Helm en Katrien Raemdonck
Onderzoek Leef-Werkklimaat Hogeschool Leiden
Jaarrapportage 2019-2020
Poster jeugd in onderzoek (Een verkort overzicht)
Podcast, visie leef- werkklimaat in praktijk