Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Banner Mokavic
Nieuws - 5 augustus 2021

‘Movakic grote vooruitgang voor cliënten met EMCB, hun familie en de behandelaars’

“Movakic is niet alleen nuttig bij de behandeling zelf van kinderen met ernstig meervoudige complexe beperkingen (EMCB), maar werpt ook zijn vruchten af in de contacten met ouders en verwanten en in het werkoverleg en de afstemming tussen zorgverleners. Ook is de methode geschikt bij de behandeling van volwassenen met een EMCB,” zegt fysiotherapeut Esther Zweden. Zij is dan ook erg enthousiast over dit nieuwe meetinstrument, dat door zorginstelling Ipse de Bruggen uit Zoetermeer is ontwikkeld.

Esther werkt al ruim twintig jaar als fysiotherapeut bij Siza in Arnhem. Deze instelling biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De dienstverlening loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Bij Siza werken 2500 medewerkers die zorg en ondersteuning bieden aan ruim 3500 mensen. De organisatie heeft 150 locaties verspreid over Gelderland en Midden-Brabant.

Alle liefde
De laatste tien jaar werkt Esther met name als fysiotherapeut voor cliënten met een ernstig meervoudige verstandelijke beperking. “Deze specifieke doelgroep heeft echt mijn hart. De cliënten met EMCB zullen nooit wat vragen, terwijl je weet dat ze toch veel willen en veel nodig hebben. Mijn missie om er voor hen te zijn. Ik doe dit met alle liefde,” zegt Esther met passie. Vorig jaar hoorde zij in de landelijke kenniskring EMB Fysiotherapie voor het eerst van Movakic. Het bleek de afkorting te zijn van MOtorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen. Dit meetinstrument is binnen Ipse de Bruggen ontwikkeld om motorische vaardigheden van kinderen met EMCB aan de hand van een uitgebreide vragenlijst en scores in kaart te kunnen brengen en om veranderingen in deze vaardigheden te kunnen meten en evalueren. Inmiddels blijkt de methode ook geschikt voor de behandeling van volwassenen.

Mooie ontwikkeling
“Puur om te kijken wat Movakic nu precies inhoudt, heb ik mij aangemeld voor de training die Ipse de Bruggen momenteel aanbiedt. Binnen ons vakgebied misten we een meetmethode om precies in kaart te kunnen brengen wat de stand van zaken en wat de ontwikkeling is bij cliënten met EMCB. De totstandkoming van een meetinstrument is een grote vooruitgang voor deze doelgroep,” zegt Esther. Zij geeft daarbij aan dat nog maar vijftien jaar geleden deze cliënten behoorden tot een ‘vergeten groep’, voor wie in de behandeling eigenlijk weinig aandacht was. Esther legt uit dat Movakic niet alleen voor de cliënten zelf, maar ook voor ouders en verwanten van grote waarde kan zijn. “Je kunt hiermee aangeven wat de ontwikkeling is van een cliënt, waar de verbetering zit. Voorheen werd al snel gezegd: ‘De cliënt kan helemaal niks’. Dat is enorm frustrerend. Door scores aan te geven, kun je nu inzichtelijk maken waar vooruitgang wordt geboekt. Dat zijn vaak hele kleine stapjes, maar wel vaak wel méér dan niets. Al gaat het maar om een licht verbeterde hoofdrotatie of het uitsteken van een arm, ook dat is voor ouders en verwanten al grote winst.”

Kritisch
Movakic is niet alleen voor cliënten, ouders en verwanten, maar ook voor zorgverleners en behandelaars erg nuttig, vindt Esther. “Vaak is de vraag hoeveel en welke steun en zorg je een cliënt moet geven. Door als zorgverlener met elkaar de vragenlijst van Movakic in te vullen, kun je daar het gesprek over aangaan. Onderling kan men dan ‘best practices’ uitwisselen om te bepalen hoe je tot een bepaalde vooruitgang kunt komen. Dat betekent ook dat de zorgverleners kritisch naar zichzelf moeten kijken. Soms werkt een bepaalde aanpak voor de ene zorgverlener wel, terwijl dat voor een ander niet het geval is. In het gesprek kun je dan zoeken naar de factoren die dit verschil verklaren. De zorg en behandeling van de cliënt wordt daardoor alleen maar beter. Ook dat levert Movakic ons op”.

Training
Om Movakic goed te kunnen gebruiken, is het volgens Esther wel nodig om de training Movakic te volgen. “Je moet gevoel krijgen bij de methode die wordt gehanteerd en de vragen die worden gesteld. Het geven van cijfers is nooit zwart-wit. Er zijn altijd grijze gebieden, waarover je een discussie kunt voeren. En als collega’s onderling moet je scores interpreteren. Daarbij heb je bij de cliënt ook nog altijd te maken met de ‘vorm van de dag’. Kortom, je moet er dus wel mee leren werken. Het is belangrijk dat je de keuze voor een cijfer kunt verantwoorden en dat je hierover in gesprek blijft met je collega’s”.

Bredere beweging
Voor de verdere uitrol van Movakic wil Esther zich graag inzetten, zeker binnen Siza. “Als we na de coronacrisis in rustiger vaarwater komen, kunnen we er volgens mij nog meer uithalen. Ook is het belangrijk om Movakic breder te trekken dan alleen de landelijk vakgroep Fysiotherapie, dus om hierbij andere disciplines te betrekken. En wellicht is het een idee om Movakic als minor aan te bieden binnen de opleiding tot fysiotherapeut. Dit past in de bredere beweging binnen het vakgebied, waarbij fysiotherapeuten zich steeds vaker specialiseren. Movakic is dan wat mij betreft een belangrijk instrument voor fysiotherapeuten die zich specialiseren in de doelgroep cliënten met EMCB.”

Meer informatie
Bent u geïnteresseerd in Movakic en/of wilt u graag de training volgen? Neem dan contact op via: movakic@ipsedebruggen.nl