Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Header image

Movakic - Over ons

Sonja Mensch: 

Sonja is vanaf 1999 werkzaam als kinderfysiotherapeut bij de stichting Ipse de Bruggen. Ze werkt op een kinderdienstencentrum dat gespecialiseerd is in de zorg en behandeling van kinderen met ernstig meervoudig complexe beperkingen. Daarnaast heeft ze onderwijs verzorgd bij masteropleiding kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en bij Avans+. Vanaf 2010 heeft ze promotieonderzoek gedaan bij het Erasmus MC waar ze in 2017 is gepromoveerd. Na haar promotie verzorgd ze vanuit de functie als projectleider, naast haar fysiotherapeutische werkzaamheden, de trainingen voor Movakic samen met Margrethe van der Kleij-Blom en sinds 2022 met Jacqueline van der Veen. 

Margrethe van der Kleij- Blom: 

Margrethe is sinds 1996 werkzaam bij de Stichting Ipse de Bruggen als fysiotherapeute. Zij heeft op verschillende kinderdienstencentra binnen Ipse de Bruggen gewerkt en werkt momenteel op een locatie in Nootdorp. Naast haar fysiotherapeutische werkzaamheden verzorgt zij diverse interne scholingen voor Ipse de Bruggen en de trainingen voor Movakic samen met Sonja Mensch. Eerder verzorgde zij onderwijs bij masteropleiding kinderfysiotherapie aan de Hogeschool Rotterdam en bij Avans+ .

Jacqueline van der Veen:

Jacqueline is sinds 2020 als fysiotherapeut werkzaam bij Stichting Ipse de Bruggen, en werkt op twee kinderdienstencentra die ook bezocht worden door kinderen met een ernstig meervoudig complexe beperking. Daarvoor heeft zij als fysiotherapeut gewerkt in Turkije, in centra voor speciaal onderwijs en revalidatie, waarbij zij ook deze doelgroep heeft behandeld. Naast haar fysiotherapeutische werkzaamheden verzorgt zij voor Ipse de Bruggen de trainingen voor Movakic samen met Sonja Mensch en Margrethe van der Kleij-Blom. Tevens verzorgt zij scholing over het syndroom van Down (BVK), voornamelijk in Turkije met twee Turkse collega's.

Overige betrokkenen:

Movakic is ontwikkeld in nauwe samenwerking met een klankbordgroep die veel expertise heeft met de doelgroep. Deze klankbordgroep bestond uit Pauline van den Boogaard (kinderfysiotherapeut), Angelique Gestman, Margrethe van der Kleij-Blom, Ria Schmitz, Wineke Vlieg (fysiotherapeuten) en Miriam Caminada (ergotherapeut) van Stichting Ipse de Bruggen. 

Het promotie onderzoek (2010-2017) naar de klinimetrische eigenschappen werd vanuit de leerstoel Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC begeleidt door hoogleraar prof. Dr. Heleen Evenhuis (promotor). Prof. dr. Michael Echteld (lector en methodoloog) en prof. dr. Eugène Rameckers (lector, senior onderzoeker en kinderfysiotherapeut) waren betrokken bij het onderzoek als copromotor. Het proefschrift ‘Small Steps – Big Changes; Movakic, motor abilities in children with severe multiple disabilities’ is Proefschrift Small Steps - Big Changes

Aan de valideringsstudie hebben collega’s van 17 zorgorganisaties meegewerkt, te weten; ASVZ, de Driestroom, Esdégé Reigersdaal, Gemiva SVG, s’-Heerenloo, Hartekampgroep, Kempenhaeghe, Kleur Dichterbij, NOVO, Omega, Pameijer, Philadelphia, Sherpa, SWZ, Tragel en Zozijn.

Ga terug