Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
ARCH22
Nieuws - 5 oktober 2021

Nieuwe kijk op de leefomgeving van mensen met een zorgvraag

Benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van wonen voor mensen met een verstandelijke beperking en zorgbehoevende ouderen? En dan met name wat de invloed van de fysieke leefomgeving is op deze mensen? 

Volg dan het gratis webinar op dinsdag 2 november 2021 van 14.00 uur tot 17.00 uur!

Dit webinar organiseert de commissie van ARCH 22 samen met zorgorganisaties Ipse de Bruggen en Habion. In deze online sessie delen we kennis en ervaringen uit de praktijk met een tweetal workshops en een lezing.

Over ARCH22
Van 22 tot en met 24 augustus 2022 is de 5de editie van de Architecture Research Care and Health conferentie ‘ARCH 22 Enabling health, care and well-being’ARCH22 website in Delft en Rotterdam. Omdat dit nog een klein jaartje duurt, organiseert de commissie van ARCH 22 samen met Ipse de Bruggen en Habion dit webinar.

Meld je hier aan voor het webinar. Na aanmelding ontvang je in je mailbox de link voor deelname.

Wat houdt dit webinar in?
Wat maakt een huis tot een thuis? Kan de gebouwde omgeving in dit hoofdstuk van hun leven voorzien in de behoefte van bewoners aan passende woonomgeving? Hen een gevoel van eigenaarschap en controle geven? In de workshops betrekken we je bij het proces van transformatie van de leefomgeving van kwetsbare mensen. En hoe dit op een nieuwe innovatieve manier door Ipse de Bruggen samen met Andrea Möhn Architects en bij Habion samen met hun transformatieteam bij meerdere projecten succesvol in de praktijk is gebracht.

Veranderingen in het zorgstelsel en het financieringssysteem voor de zorg zijn naast maatschappelijke ontwikkelingen van grote invloed op het leven en welzijn van de kwetsbare mensen in onze samenleving. Zorginstellingen en woningcorporaties vertalen deze ontwikkelingen in hun missie en visie op het verlenen van zorg en de waarden die daarachter schuil gaan: het bieden van een betekenisvolle omgeving voor cliënten. Deze omstandigheden zullen steeds meer van invloed zijn op de gebouwde omgeving, de woonomgeving, de manier van zorg verlenen etc. Aan de hand van recente projecten en ontwerpen verkennen we de huidige oplossingen en nieuwe concepten die we op dit moment in Nederland zien.

Workshop 1 Ipse de Bruggen en Andrea Möhn Architects
In 2020 lanceerde Ipse de Bruggen het initiatief “Fysieke omgeving, een vaste waarde in onze zorg”. Het positieve effect op het gedrag van een cliënt met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek na de transformatie van zijn kamer gaf daartoe de aanzet. Andrea Möhn Architects heeft in nauwe samenwerking met het zorgteam van Ipse de Bruggen en de familie van de cliënt een omgeving op maat gecreëerd die een zeer positief effect had op het gedrag van de cliënt, zijn naaste omgeving, de zorgmedewerkers en de organisatie. Binnen vier jaar worden nu twaalf kamers getransformeerd en de effecten op de cliënten wetenschappelijk onderzocht.

Tijdens deze workshop betrekken we je aan de hand van een studiecasus actief bij de stappen van een dergelijk transformatieproces.

Workshop 2 Habion
De afgelopen jaren heeft Habion haar traditionele verzorgingshuizen deels getransformeerd en nieuwbouw gerealiseerd. Dit is iedere keer een kans de ouderenhuisvesting opnieuw uit te vinden: een nieuwe vorm van wonen die waarde heeft voor de bewoner en de buurt en die klaar is voor de toekomst. Het transformatie-proces begint met bewonersbijeenkomsten die het transformatieteam van Habion organiseert. Iedereen wordt gehoord. Hoe wilt u oud worden? Wat heeft u daarvoor nodig en wat brengt u in? Met deze vragen wordt het nieuwe programma voor de desbetreffende locatie onderzocht en uitgewerkt.

Tijdens de workshop laten we u kennismaken met dit transformatie begeleidende proces. Het transformatieteam van Habion is aanwezig. De workshopdeelnemers komen aan het woord en worden zo de senior van de toekomst.

Lezing Best Practice
Gortemaker Algra Feenstra Architects en architectuurbureau Wiegerinck inspireren je met hun best practice voorbeelden tijdens een afsluitende lezing.

Het hele webinar is georganiseerd rond het centrale thema van ARCH22 van kennis delen en verbinden met anderen. Per onderdeel is er ruimte om verder te praten over dit onderwerp en kennis, ervaring en vragen uit te wisselen. De voertaal voor dit webinar is Engels i.v.m. het internationale deelnemerschap.

Organisatie en presentatoren

Namens ARCH22:
Dr.-Ing. Birgit Jürgenhake assistant professor Architecture&Dwelling, faculty of Architecture TU Delft
Andrea Möhn, architect, eigenaar Andrea Möhn Architects, Rotterdam
Femke Feenstra en Roelof Gortemaker, partner architecten bij Gortemaker Algra Feenstra, Rotterdam
Milee Herweijer, Dr.Ir., architect& interior designer Wiegerinck, Arnhem

Namens de zorgaanbieders:
Ipse de Bruggen , Annelies Mulder programma-manager innovatie
Habion , Mr. P. (Peter) Boerenfijn MRE directeur bestuurder, Els van Betten en Ank Sneekes transformatie- manager.