Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Impressie van de nieuwe website van Ipse de Bruggen
Nieuws - 20 januari 2022

Nieuwe website Ipse de Bruggen: ‘Hoe kunnen we je helpen?’

Online gaan de ontwikkelingen snel en steeds meer mensen bevinden zich online. Ipse de Bruggen heeft daarom haar website vernieuwd voor een klantvriendelijkere en betere digitale dienstverlening. 

Met de nieuwe website wordt de websitebezoeker ondersteund in het vinden van passende zorg en laten we duidelijk zien wat we doen, wat de werkwijze en expertise is. De producten en diensten zijn overzichtelijk weergegeven zodat de zorgzoeker snel de informatie vindt waar hij of zij op zoek naar is.  

Zo snel mogelijk passende zorg vinden
Elke situatie is specifiek. Daarom start de homepage met de vraag ‘Hoe kunnen wij jou helpen?’ 
Doel van de website is dat de zorgzoeker – dat kunnen zijn ouders/wettelijk vertegenwoordigers, cliënten en verwijzers - zo snel mogelijk passende zorg vindt waar hij of zij op zoek naar is met uiteraard een directe mogelijkheid tot contact.  Wij helpen graag mensen verder.

Zoeken naar gewenste informatie? Er is rekening gehouden met de verschillende stadia waarin een zorgzoeker zich kan bevinden. Zo zijn er verschillende ingangen om te komen tot de gewenste informatie: iemand die precies weet wat hij/zij zoekt kan zoeken op type zorg of product maar er kan bijvoorbeeld ook gezocht worden op alleen leeftijd. 

Bij de ontwikkeling ook ouders en cliënten betrokken 
Bij de ontwikkeling van de website is veel aandacht gestoken in de gebruiksvriendelijkheid. Vooraf zijn cliënten geïnterviewd en ook ouders van cliënten betrokken bij het maken van informatie.  

Dit zorgden voor een waardevolle samenwerking en feedback. Ouder Rob Pinkse: ‘Goed dat jullie vertellen wat jullie visie en missie is en waar jullie voor staan. Maar om het concreet te maken; leg dan ook uit hoe je dat als organisatie doet’. 

Vandaar dat op de website ook staat op welke manier er in gesprek gegaan wordt met elkaar en hoe er aan elkaar en aan de buitenwereld verantwoording afgelegd wordt over de kwaliteit van zorg. Ook vertellen mensen zelf hoe zij de zorg ervaren door middel van ervaringsverhalen.

Toegankelijk website 
Begrijpelijke taal is voor iedereen fijn. Daarom is de informatie op de nieuwe website op taalniveau B1 geschreven. Zo kunnen cliënten met een zorgvraag zelf hun weg vinden op de website. Ook worden pictogrammen gebruikt ter ondersteuning in het vinden van passende zorg.  Een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) geeft in een filmpje uitleg wat een AVG-arts doet en hoe iemand een afspraak kan maken. Zo ontstaat toegankelijke informatie voor verschillende niveaus.

Meer dan zorg 
De visie van Ipse de Bruggen is: er is altijd meer mogelijk. Cliënten van Ipse de Bruggen krijgen de kans om dit zelf te ontdekken en zich te ontwikkelen. Dit heeft onder meer geleid tot dagbestedingslocaties die succesvolle horecaondernemingen, winkels of atelier zijn. Deze initiatieven komen op de website beter naar voren zodat duidelijk is dat Ipse de Bruggen meer is dan zorg.