Ambulante Spoedhulp

Soms lopen problemen in een gezin zo door elkaar, dat je het zelf niet meer kunnen oplossen. Jullie hebben direct hulp nodig. De problemen kunnen te maken hebben met het gedrag van je kind, of met problemen op school, ruzie in jullie gezin of ingrijpende gebeurtenissen.

Voor wie is Ambulante Spoedhulp?

Ambulante Spoedhulp is een vorm van crisishulp. Wij helpen kinderen van 0-18 jaar en hun gezinnen, bij wie sprake is van een crisis en/of een spoedeisende situatie. In jullie gezin is sprake van één of meerdere kinderen met een lichtverstandelijke beperking (LVB). Jullie gezin bestaat uit minimaal één verzorgende ouder/opvoeder en één kind. Tenminste één ouder is bereid mee te werken aan de hulp.

Wat biedt Ambulante Spoedhulp?

Wij richten ons op het bereiken van een drietal doelen. Ten eerste de crisis in jullie gezin op te heffen, door de situatie te stabiliseren. Verder richten wij ons op het voldoende herstellen van de basisroutines: eten, slapen, naar school/werk gaan. Daarnaast brengen wij de veiligheid van ieder gezinslid in kaart, en het doel is de veiligheid samen jullie gezin en mensen in jullie omgeving te herstellen. Bijvoorbeeld door het netwerk rond jullie gezin te betrekken en te activeren.

Is er sprake van een acute crisissituatie? 

Neem dan direct contact op met het Crisis Interventie Team (CIT). Je kunt het CIT bellen op 070 – 345 0506 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. 

Meer informatie?

Wil je meer informatie over onze Ambulante Spoedhulp? Download hier de folder.

Top