Poliklinische activiteiten: kom naar ons spreekuur!

Met een verstandelijke beperking heb je vaak problemen met je gezondheid. En door je beperking kun je vaak moeilijk je klachten uiten. Misschien weet je niet welke lichamelijke of psychische klachten je hebt. Gespecialiseerde artsen helpen je dan. De Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG) werkt soms alleen, maar vaak ook samen met een gedragskundige of een gespecialiseerd therapeut. Zij helpen je bij:

epilepsie   onbegrepen lichamelijke klachten
eet- en drinkproblemen   controle van en advies over medicijngebruik
onbegrepen achteruitgang in functioneren   wilsbekwaamheid beoordelen
syndroomgebonden problemen   lichamelijke onderzoek bij gedragsproblemen
motorische problemen   onderzoek van gezichtsvermogen en gehoor
onbegrepen gedrag   adviezen om te voorkomen

Je hebt een verwijsbrief nodig

Voor een afspraak bij de AVG heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Dan kun je zelf een afspraak maken voor het poliklinisch spreekuur in Nootdorp of in Zwammerdam. Hiervoor hoef je niets te doen.

Waar zit de arts verstandelijk gehandicapten (AVG)?

Nootdorp Buurtschap Craeyenburch

Brasserkade 4
2631 NC Nootdorp
088 967 16 60
medischsecretariaat.zuidwest@ipsedebruggen.nl

Zwammerdam Landgoed Hooge Burch

Spoorlaan 19
2471 PB Zwammerdam
088 967 24 34
medischsecretariaat.zwammerdam@ipsedebruggen.nl

Nieuwveen Landgoed Ursula

A.H. Kooistrastraat 130
2441CP Nieuwveen
088 967 62 29
medischsecretariaat.nieuwveen@ipsedebruggen.nl

 

Top