Wat vind jij?

Je weet heel goed wat je wel en niet wilt. Vertel het ons. Over allerlei zaken in jouw huis of op het werk. Soms gebeurt er iets wat je niet fijn vindt. Natuurlijk moet je rekening houden met anderen. Maar door samen te praten, lukt dat. Wij vinden het fijn te horen wat jij ergens van vindt. Natuurlijk mogen je ouders of vertegenwoordigers óók wat vinden. Wij noemen dit medezeggenschap.

Twee soorten medezeggenschap

Er zijn twee soorten van medezeggenschap:

Lokale cliëntenraden

Deze raad bespreekt samen met een zorgmanager of directeur onderwerpen die belangrijk zijn voor een locatie. Heb je een mening over de inrichting? Of over de huisregels? Vertel dat dan. In deze lokale cliëntenraad kun je zeggen wat je vindt. Je ouders of vertegenwoordigers ook. Wij willen dat jij je goed voelt.

Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad zitten 11 vertegenwoordigers. Zij overleggen met het bestuur van Ipse de Bruggen. Want sommige dingen zijn belangrijk voor iedereen. Wij willen dat iedereen zich goed voelt.

Meer weten?

Lees in het reglement cliëntenraden hoe het is geregeld bij Ipse de Bruggen. Je kunt bellen met de ambtelijk secretaris van de CCR. Bereikbaar op dinsdagen, woensdagen en donderdagen op telefoon 06 - 51 31 09 60 en via e-mail ccr@ipsedebruggen.nl.

Top