Achtergrondinformatie Movakic

Movakic is een afkorting en staat voor MOtorische VAardigheden van KInderen met ernstige meervoudige Complexe beperkingen. Het kind met ernstige meervoudige complexe beperkingen (EMCB) heeft zowel ernstige verstandelijke (IQ<25) als motorische beperkingen (GMFCS IV/V), maar vaak ook zintuiglijke stoornissen en bijkomende gezondheidsproblematiek zoals epilepsie, voedingsproblemen en luchtweginfecties. 

Noodzaak om kinderen met EMCB motorisch te activeren

Kinderen met EMCB zijn rolstoel gebonden en vrijwel volledig afhankelijk van anderen bij alle aspecten van het dagelijkse leven. 

Vanwege de ernst van hun beperkingen zullen kinderen met EMCB motorisch geactiveerd moeten worden om zich nieuwe motorische vaardigheden eigen te maken. 

Bij kinderen met EMCB zijn veranderingen in motorische vaardigheden, zowel spontaan als geoefend, veelal subtiel. Er zijn verschillende factoren die deze veranderingen in motorische vaardigheden belemmeren, zoals gebrek aan energie ten gevolge van de morbiditeit, de veelal geringe intrinsieke motivatie en het ontstaan van vergroeiingen. 

Manuele ondersteuning is dan ook een belangrijke voorwaarde bij het begeleiden en uitlokken van motorische vaardigheden tijdens alle aspecten van het dagelijks leven van het kind met EMCB.

Ook al zijn de veranderingen in motorische vaardigheden klein, ze zijn zeker relevant in het dagelijks leven. Denk hierbij aan de mate van actieve medewerking tijdens het verzorgen, het spelen en eten. Voorbeelden hiervan zijn het in staat zijn mee te helpen tijdens het verschonen door middel van omrollen, het bedienen van communicatiehulpmiddelen of actie - reactie speelgoed zoals een drukknop met geluid en het vermogen het hoofd op te richten in de rolstoel tijdens het eten.

Movakic maakt kleine stapjes vooruitgang in motorische vaardigheden inzichtelijk

Movakic kan na het volgen van een 2-daagse training worden gebruikt door (kinder)fysiotherapeuten en ergotherapeuten voor cliënten (kinderen en volwassenen).

In de zorg voor cliënten met EMCB is multidisciplinaire samenwerking van groot belang. Er wordt op systematische wijze gewerkt en behandeld en gezamenlijk worden opgestelde doelen geëvalueerd. Om bijvoorbeeld de effectiviteit van behandeling te kunnen meten, als basis voor beleidsvoorstellen of voor grootschalige evaluaties, is het van groot belang om op een gestandaardiseerde en eenduidige wijze motorische vaardigheden in kaart te kunnen brengen en gestelde doelen te kunnen evalueren. Gestelde doelen betreffende het motorisch functioneren zijn dan ook altijd ingebed in multidisciplinair opgestelde doelen.

Movakic is bedoeld om uitspraken te doen over kleine veranderingen in motorische vaardigheden van de cliënt zelf in de loop van de tijd. 
 

Ga terug

Top