Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Altijd meer mogelijk is de basis van al ons handelen, denken en doen; we vertellen niet alleen dat cliënten het meeste uit zichzelf kunnen halen. Het is onze overtuiging dat de cliënten altijd in staat moeten worden gesteld om te kunnen doen wat ze echt willen, hoe klein dat extra stapje ook is. Dat geldt voor het hier en nu, maar ook richting de toekomst. Want dat wat we nu doen, beïnvloedt het leven en de leefomgeving van toekomstige generaties. Daarom handelen we zo duurzaam mogelijk en met oog en respect voor mensen en de planeet.  

Wij staan voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dat past bij het Manifest. Door de jaren heen zijn al vele duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd en is meegedaan aan vele initiatieven die de maatschappij ten goede komen. Met MVO verankerd in de bedrijfsstrategie creëren wij een positieve impact op de financiële prestaties van de organisatie, op de mens en op het milieu. Dit verhoogt onze aantrekkelijkheid als werkgever. 

Met twee benen in de maatschappij 

We vinden het belangrijk dat cliënten onderdeel uitmaken van de maatschappij. Daarom bieden we bijvoorbeeld ook dagbesteding in de vorm van horecalocaties, ateliers of winkels waar prachtige lifestyle producten worden gemaakt door materialen te hergebruiken. En zijn onze landgoederen open voor publiek. Wij stimuleren lokaal ondernemerschap, maar ook stimuleren we onze samenwerkingspartners om cliënten dagbesteding of betaald werk te bieden. Een voorbeeld is de opening van een supermarkt in Zwammerdam, een initiatief van Ipse de Bruggen samen met Rehorst Supermarkten, waar cliënten een werkplek wordt geboden.   

Een gezonde planeet 

Een leefbare aarde behouden voor onze volgende generaties, daar zetten wij ons voor in.   
In 2019 ondertekende Ipse de Bruggen de Green Deal Zorg. Daarmee beloven we te verduurzamen en te werken aan het verkleinen van onze CO2 footprint en de grondstoffen kringloop te sluiten, bijvoorbeeld door aanpassingen op het gebied van vastgoed, het opwekken en inkopen van groene energie, verduurzamen van vervoer en afvalscheiding en recycling. Andere speerpunten zijn verantwoord inkopen door duurzaam vervaardigde producten aan te schaffen en het voorkomen van medicijnresten in afvalwater.  

Gezonde leefomgeving 

Wij bieden cliënten en medewerkers een gezonde(re), schone(re) en veilige leef- en werkomgeving. Voor cliënten én medewerkers ontplooien we verschillende initiatieven, zoals een rookvrije zorg- en behandelomgeving en het versterken van de biodiversiteit op onze terreinen. Tot slot stimuleren we zowel cliënten als medewerkers op een laagdrempelige manier om gezond te leven, te bewegen en te eten door programma’s als Samen Fit en een Fitcoin-app.  

 

Top