Bestuur | Ipse de Bruggen

Bestuur

Raad van bestuur

Jan van Hoek
Voorzitter

 

Directie

Fred Fillekes, directeur zorg
Portefeuille: Kind & Jeugd

Naam

Aimee Heijdenrijk, directeur zorg
Portefeuille: Volwassenen

Marcel Schellart, directeur zorg
Portefeuille: Volwassenen

Toon Verhoeven
Directeur Services

Andrea van Steensel
Directeur Services
 

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht toetst of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De volgende personen vormen de raad van toezicht:

  • Dhr. drs. H.W. (Willem) te Beest
  • Dhr. prof. dr. DA.J.P. (Damian) Denys
  • Mw. drs. J.A.M. (José) Hilgersom
  • Mw. drs. E.M. Klein Schiphorst
  • Dhr. G.J. (George) Jautze
  • Dhr. drs. W.M.L.C.M. (Wim) Schellekens
  • Dhr. prof. dr. W.J.M. (Willy) Spaan (voorzitter)

 

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top