Kwaliteitsrapport 2018: onze zorg in tekst, beeld en cijfers

Zorg en ondersteuning bieden vanuit de wensen en behoeften van cliënten en zoeken naar wat mogelijk is, hoe klein het stapje ook is. Dat is waar Ipse de Bruggen voor staat. In ons kwaliteitsrapport, dat ook als ons jaarverslag dient, beschrijven we de kwaliteit van onze zorg in 2018. Wat ging er goed en wat kan er beter?

Een greep uit het kwaliteitsrapport: mooie momenten en mijlpalen, uitkomsten uit evaluaties (volwassenenzorg, behandelcentra en Kind & Jeugd), uitkomsten geplande verbeterpunten in 2018, verbeterpunten voor 2019 en de externe visitatie van het rapport.

Publieksversie
Er is ook een publieksversie van het rapport met belangrijke mijlpalen in 2018 plus Ipse de Bruggen gevat in een aantal cijfers. Zie ook de online versie hieronder: 
 

Film voor cliënten
Voor cliënten is er een film ontwikkeld waarin we drie belangrijke punten uit het Kwaliteitsrapport toelichten:

Top