Kwaliteitsrapport 2019: onze zorg in tekst, beeld en cijfers

Zorg en ondersteuning bieden vanuit de wensen en behoeften van cliënten en zoeken naar wat mogelijk is, hoe klein het stapje ook is. Dat is waar Ipse de Bruggen voor staat. In ons kwaliteitsrapport, dat ook als ons jaarverslag dient, beschrijven we de kwaliteit van onze zorg in 2019. Wat ging er goed en wat kan er beter?

Een greep uit het kwaliteitsrapport uitkomsten uit zelfevaluaties (Volwassenenzorg, Behandelcentrum Middenweg en Kind & Jeugd), verbeterpunten voor 2020 en de gezamenlijke reflectie van de raad van bestuur, directie, raad van toezicht, centrale cliëntenraad en centrale ondernemingsraad op het rapport.

Publieksversie
Er is ook een publieksversie van het rapport met belangrijke mijlpalen in 2019 plus Ipse de Bruggen gevat in een aantal cijfers. Zie ook de online versie hieronder: 

 
Top