Kwaliteitsrapport 2020: onze zorg in tekst, beeld en cijfers

Zorg en ondersteuning bieden vanuit de wensen en behoeften van cliënten en zoeken naar wat mogelijk is, hoe klein het stapje ook is. Dat is waar Ipse de Bruggen voor staat. In ons kwaliteitsrapport, dat ook als ons jaarverslag dient, beschrijven we de kwaliteit van onze zorg in 2020. Wat ging er goed en wat kan er beter?

Een greep uit het kwaliteitsrapport uitkomsten uit zelfevaluaties (Volwassenenzorg, Behandelcentrum Middenweg en Kind & Jeugd), verbeterpunten voor 2021 en de gezamenlijke reflectie van de raad van bestuur, directie, raad van toezicht, centrale cliëntenraad en centrale ondernemingsraad op het rapport.

Voor cliënten is er een animatie gemaakt van het rapport. Deze vormt een basis voor begeleiders om hierover - waar mogelijk - met cliënten in gesprek te gaan.
Klik hier voor de animatie. 

Er is ook een publieksversie van het rapport met belangrijke mijlpalen in 2020 plus Ipse de Bruggen gevat in een aantal cijfers.
 

Kwaliteitsrapport 2019

Je vindt hier Het kwaliteitsrapport van 2019

Je vindt hier een publieksversie van het rapport met belangrijke mijlpalen in 2019.  

 
Top