Officiële jaarverslag van Ipse de Bruggen

Het officiële Jaarverslag 2016 is opgemaakt volgens de richtlijnen voor het Jaardocument Zorginstellingen van het ministerie van VWS en bestaat uit twee delen: het maatschapplijk verslag en de jaarrekening.

Het jaar 2016 was voor Ipse de Bruggen een bijzonder jaar. Een jaar waarin we afscheid hebben genomen van een aantal medewerkers, maar ook een jaar waarin we 15 miljoen euro hebben kunnen investeren in de kwaliteit van zorg. Een ingrijpend jaar, maar ook een jaar waarin we weer veel stappen hebben gezet in het in de praktijk brengen van ons Manifest. Lees de uitgebreide terugblik in het Jaarverslag 2016.

Top