Jaarverslag | Ipse de Bruggen

Officiële jaarverslag van Ipse de Bruggen

Het officiële Jaarverslag 2015 is opgemaakt volgens de richtlijnen voor het Jaardocument Zorginstellingen van het ministerie van VWS en bestaat uit twee delen: het maatschapplijk verslag en de jaarrekening.

Voor Ipse de Bruggen was 2015 een jaar van transities, veranderingen en het verder bouwen aan een toekomstgerichte organisatie. Ook in het afgelopen jaar is hard gewerkt om onze organisatie gereed te maken voor de toekomst. De organisatie heeft een duidelijke keuze gemaakt hoe ze zich daarop voorbereid en vanuit het manifest wordt dat verder vormgegeven. Lees de uitgebreide terugblik in het Jaarverslag 2015.

"Ik werk hier al bijna vijf jaar, maar verveel mij nooit."

Noëlle van der Neut, volgt dagbesteding bij Gebruikt Goed. | Ipse de Bruggen

- Noëlle van der Neut, volgt dagbesteding bij Gebruikt Goed.

Heb je een vraag?

Stel je vraag online of bel
(0800) 99 88 777

Top