Klachten

Wij doen onze uiterste best om je de beste zorg te geven. Maar soms kan er ook iets misgaan. Heb je een klacht over onze zorg- en dienstverlening? Of over hoe we je bejegenen? Vertel dat ons dan. Zo kunnen we onze zorg verbeteren.

Naam
Heb je een klacht?
Leg deze dan voor aan je persoonlijk begeleider. Als er geen oplossing komt, kun je de manager aanspreken. Vaak is een probleem dan snel verholpen. Als dit niet het geval is, kun je naar de cliëntenvertrouwenspersoon stappen, of naar onze klachtenadviseur. In Klacht Folder en Klacht Folder Kind & Jeugd lees je meer informatie over wat je kunt doen als je een klacht hebt. 

Cliëntenvertrouwenspersonen
Als je niet precies weet wat je met je ontevredenheid of klacht kunt doen, kun je daarover vertrouwelijk praten met de cliëntenvertrouwenspersoon. Deze kan jou ondersteunen bij het naar voren brengen (of vertellen) van je klacht. Voor ondersteuning bij WZD gerelateerde vraagstukken kan contact opgenomen worden met een cliëntenvertrouwenspersoon WZD, de contactgegevens klik hier.

Contactgegevens cliëntenvertrouwenspersoon Volwassenenzorg
Y
uen Yee Li
Telefoon: 06-10116480
Email: clientvertrouwenspersoon@ipsedebruggen.nl

 

Klachtenadviseur
Naast de vertrouwenspersonen heeft Ipse de Bruggen twee externe klachtenadviseurs: Ineke Renkema en Trudeke van Seumeren. Zij kunnen je op verschillende manieren helpen. Het kan zijn dat je je klacht alleen wilt melden of een signaal af wilt geven. De klachtenadviseurs doen geen uitspraak over wie er gelijk heeft, maar zoeken naar oplossingen waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden.

Ineke Renkema
Maandag en woensdag bereikbaar
Telefoon: 06 – 83 02 21 70
E-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Trudeke van Seumeren
Dinsdag en donderdag bereikbaar
Telefoon: 06 - 22 84 19 81
E-mail: klachtenadviseur@ipsedebruggen.nl

Klachtenregeling cliënten
Het kan zijn dat je geen gesprek of bemiddeling wenst of dat dit niet tot een oplossing heeft geleid. Je kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij de raad van bestuur. Deze geeft een oordeel over de klacht. De raad van bestuur heeft daarbij de mogelijkheid om bij klachten op grond van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) de klachtencommissie om advies te vragen of de mening van een onafhankelijke deskundige te vragen, bij zorg via de Jeugdwet kan de klager een schriftelijke klacht rechtstreeks bij deze klachtencommissie indienen.

Klachten op grond van de Wet Zorg en Dwang (WZD) volgen, zowel bij de WKKGZ als de Jeugdwet, een andere route. Als de klacht betrekking heeft op de WZD, dan stuurt de raad van bestuur de klacht door naar de Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie waar Ipse de Bruggen zich bij heeft aangesloten die zich uitsluitend bezighoudt met WZD klachten. Voor nadere informatie klik hier

Ipse de Bruggen heeft twee klachtenregelingen: een regeling voor cliënten die vallen onder de Klachtenregeling Wet langdurige zorg en een voor cliënten die vallen onder de Klachtenregeling Jeugdwet. Beide regelingen bevatten ook de specifieke procedure voor het indienen van een klacht die betrekking heeft op de WZD.

Klachtencommissie:
Telefoon: 06-33715762
E-mail: klacht.client@ipsedebruggen.nl

Geschillencommissie:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon (070) 310 53 80
www.degeschillencommissiezorg.nl

 

 

 

Top