Medezeggenschap in de gehandicaptenzorg

Medezeggenschap cliëntenNaam

Je weet heel goed wat je wel en niet wilt. Vertel het ons. Over allerlei zaken in jouw huis of op het werk. Soms gebeurt er iets wat je niet fijn vindt. Natuurlijk moet je rekening houden met anderen. Maar door samen te praten, lukt dat. Wij vinden het fijn te horen wat jij ergens van vindt. Natuurlijk mogen je ouders of vertegenwoordigers óók wat vinden. Wij noemen dit medezeggenschap.

Twee soorten medezeggenschap

Er zijn twee soorten van medezeggenschap:

  • Lokale cliëntenraden

Deze raad bespreekt samen met de zorgmanager onderwerpen die belangrijk zijn voor een locatie of meerdere locaties of landgoed. Heb je een mening over de inrichting? Of over de huisregels? Vertel dat dan. In de lokale cliëntenraad kun je zeggen wat je vindt. Je ouders of vertegenwoordigers ook.
 

  • Centrale cliëntenraad

In de centrale cliëntenraad (CCR) zitten elf (wettelijk) vertegenwoordigers. De CCR heeft een onafhankelijke voorzitter. Zij overleggen met de raad van bestuur. Zij praten met en adviseren de raad van bestuur over onderwerpen die voor iedereen van belang zijn.

Op deze pagina vind je meer informatie over de CCR zoals de namen van de leden, het jaarverslag en jaarplan van de CCR.

Meer weten?

Lees in het reglement cliëntenraden hoe het is geregeld bij Ipse de Bruggen.
Je kunt bellen met de ambtelijk secretaris van de CCR. Bereikbaar op dinsdag, donderdag en vrijdag op telefoon 06 - 51 31 09 60 en via e-mail ccr@ipsedebruggen.nl.

Top