Over organisatie Ipse de Bruggen

Veranderingen in de zorg

Vanaf 2015 is er veel veranderd in de zorg. Misschien ook voor jou. Veel cliënten houden gewoon ondersteuning van Ipse de Bruggen. Anderen krijgen op een andere manier hulp, soms van een andere zorgorganisatie. Met de veranderingen wil de overheid de zorg beter én goedkoper maken.

Nieuwe wetten

Vanaf 1 januari 2015 gelden andere wetten voor de langdurige zorg:

Wet langdurige zorg (Wlz)

Heb je veel en langdurig zorg nodig, en woon je bijvoorbeeld bij Ipse de Bruggen, dan regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) dat. Je blijft gewoon bij Ipse de Bruggen wonen.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Woon je thuis (bij je ouders of zelfstandig) en heb je ondersteuning nodig? Dan betaalt de gemeente dat. Deze zorg biedt WMO Maatwerk.

Jeugdwet

De gemeente regelt de zorg voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Voor deze zorg heeft Ipse de Bruggen een aparte website Ipse de Bruggen Jeugd.

Participatiewet

Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Ook hiervoor is de gemeente verantwoordelijk.

Zorgverzekeringswet

Persoonlijke verzorging en wijkverpleging thuis zitten in het zorgverzekeringspakket.

Informatie van de overheid over hulp

Het Rijk heeft een website waarin je informatie vindt over regelhulp.

Wet Zorg en Dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang.

Vragen

Bel dan naar 0800 - 99 88 777. Of stuur een e-mail naar info@ipsedebruggen.nl. Stel persoonlijke vragen over de veranderingen aan je persoonlijk begeleider.

Top