Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Gezin bestaande uit vader en moeder die elk een baby vasthouden in hun armen.
Nieuws - 14 maart 2024

Partners werken samen in pilot ‘Gezin in Beeld’

Veel gezinnen hebben verschillende soorten opgestapelde problemen. Dat heeft soms grote impact op een kind, maar ook op ouders en andere gezinsleden. Het is daarom belangrijk om bij de intake niet een gezinslid als individu, maar het gezin als geheel zo breed mogelijk te bekijken. Tijdens de pilot ‘Gezin in Beeld’ werken diverse zorgaanbieders samen, waaronder Ipse de Bruggen en WMO Maatwerk, om vorm te geven aan een vernieuwde intakestructuur. Zo krijgt elk lid binnen het gezin toegang tot de juiste hulp.

Behandeling voor ouder én kind
De pilot richt zich op gezinnen in Zoetermeer met kinderen tussen 0 en 6 jaar. Dit kan bijvoorbeeld een situatie zijn waarin een kind wordt aangemeld bij partner Youz met zorgen over zijn gedrag. Tijdens de intake blijkt dat er sinds de zwangerschap veel stress is in het gezin. Dankzij een nieuwe aanpak en samenwerking tussen verschillende zorginstellingen, wordt niet alleen het kind behandeld, maar wordt er ook aandacht besteed aan de ouders en eventuele andere gezinsleden. Als de ouders zelf ook hulp nodig hebben, kunnen ze die tegelijkertijd met de behandeling van het kind krijgen. En als er bij één of meerdere gezinsleden een licht verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand is, wordt de ondersteuning van Ipse de Bruggen ingezet.

Voortgang en evaluatie
De nieuwe aanpak is al begonnen. Tijdens de pilot worden de resultaten regelmatig geëvalueerd en aangepast waar nodig.

Samenwerking van zorgorganisaties
De pilot is een samenwerking van Ipse de Bruggen met WMO MaatwerkParnassia Groep, Youz, PsyQen Brijder Verslavingszorg en wordt gesubsidieerd door ZonMW.