Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Foto van Ruud Tromp
Nieuws - 15 februari 2024

Ruud Tromp benoemd als interim bestuurder

Vanwege de eerder aangekondigde gefaseerde bestuurswissel in 2024 start Ruud Tromp per 15 maart a.s. als interim lid raad van bestuur. Dit om de bestuurlijke continuïteit te waarborgen.


Onze bestuurder Andrea van Steensel neemt op 17 april a.s. afscheid en is vanaf 9 april met verlof.

Ruud heeft een ruime meerjarige ervaring in de zorgsector en is sinds september 2023 bij Ipse de Bruggen actief als interim-directeur Volwassenzorg.

Inmiddels is de procedure voor de werving en aanstelling van twee nieuwe bestuurders gestart. Ruud Tromp zal de interimfunctie vervullen tot de nieuwe bestuurders zijn aangesteld en ingewerkt.

Hij neemt primair de portefeuille zorg op zich en Jan van Hoek zal zich als voorzitter van het bestuur meer richten op algemene zaken en de bedrijfsvoering.