Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Strategische agenda 2023-2025
Nieuws - 21 september 2022

Strategische agenda 2023-2025

We leven in een roerige tijd waarin er, misschien wel meer dan ooit, veel op ons afkomt. De tekorten aan personeel worden steeds nijpender, de vraag naar complexe zorg neemt toe, de energiekosten rijzen de pan uit en de kabinetsplannen voor de zorg wijzen op verdere bezuinigingen. Gelukkig zien we tegelijkertijd ook kansen bijvoorbeeld om te innoveren en onze producten en diensten verder te ontwikkelen. De Strategische agenda geeft ons richting voor de komende jaren. 

Samen aan de slag 

Het afgelopen half jaar hebben raad van bestuur, raad van toezicht, CCR, COR, de directie, managers samen met vertegenwoordigers vanuit cliënten, verwanten en medewerkers in diverse, zeer waardevolle bijeenkomsten, gesproken over de toekomst van Ipse de Bruggen. Veel ideeën en suggesties die gedaan zijn in deze bijeenkomsten worden de komende tijd meegenomen in de verdere uitwerking. Dat begint al bij de Jaarplannen voor 2023.  

Meer informatie 

Wil je meer weten? Lees dan de volledige Strategische agenda.

Of bekijk de animatie hieronder. 

Animatie Strategische agenda Ipse de Bruggen 2023-2025