Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Spelende kinderen onder begeleiding
Nieuws - 19 juni 2024

Trots op ons eigen Ontwikkelingsvolgmodel voor kinderen bij Ipse de Bruggen

Bij Ipse de Bruggen zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking. Daarom zijn we verheugd om aan te kondigen dat we met behulp van EduMaps ons eigen Ipse de Bruggen Ontwikkelingsvolgmodel hebben ontwikkeld! Het voordeel van ons eigen Ontwikkelingsvolgmodel is dat we het met onze eigen inhoud en woorden zelf kunnen inrichten. Hierdoor sluit het zo goed mogelijk aan bij onze doelgroep en werkwijze.

Wat maakt ons Ontwikkelingsvolgmodel uniek?

  • Op maat gemaakt: Speciaal ontwikkeld voor kinderen met een verstandelijke beperking.
  • Holistische benadering: Niet alleen focus op cognitieve ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotionele, adaptieve en motorische vaardigheden.
  • Wetenschappelijk onderbouwd: Gebaseerd op de nieuwste inzichten en best practices in de zorg en het onderwijs.

Toegevoegde waarde voor de kinderen:

  • Individuele begeleiding: Helpt zorgprofessionals om de ontwikkeling van ieder kind nauwkeurig te volgen en passende behandeldoelen in het terrein van de naaste ontwikkeling op te stellen.
  • Betere samenwerking: Vergemakkelijkt de communicatie tussen ouders en  zorgprofessionals, waardoor een er een samenhangende- en logische samenwerking ontstaat.
  • Groepsgerichte leerdoelen: Zorgt ervoor dat kinderen met dezelfde behoeften, competenties en ontwikkelkansen groepsgerichte leerdoelen aangeboden krijgen.
  • Optimale groei: Biedt kinderen de best mogelijke kansen om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen.  

Met ons Ontwikkelingsvolgmodel willen we bijdragen aan een inclusieve en stimulerende leeromgeving waarin ieder kind de kans krijgt om te groeien en te bloeien. Dit model sluit naadloos aan bij de taal van het onderwijs en helpt ons om kinderen nog beter in beeld te brengen. Met dit model kunnen we de ontwikkeling van de kinderen veel beter volgen en registreren. Het biedt ons ook betere ondersteuning bij het opzetten van dagprogramma's, zodat we nog beter kunnen inspelen op de individuele behoeften van ieder kind.

De komende weken gaan we pilots draaien op twee locaties en evalueren. Na de evaluatie introduceren we het Ontwikkelingsvolgmodel op nog elf Kind & Jeugd locaties.

We danken alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit model en kijken uit naar de positieve impact die het zal hebben op het leven van onze kinderen en hun families.