Wmo: Ipse de Bruggen Maatwerk!

Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of gedragsmatige beperking èn inwoners met andere ondersteuningsvragen in staat stellen om zo zelfstandig mogelijk mee te doen aan de samenleving.  Dat is waar Ipse de Bruggen Maatwerk voor staat. Ipse de Bruggen Maatwerk is een 100% dochteronderneming van Ipse de Bruggen. Maatwerk laat mensen meedoen aan de samenleving door te kijken naar de mogelijkheden, talenten en wensen van inwoners met een ondersteuningsvraag. De deskundige beroepskrachten werken nauw samen met familie, vrienden, buren, verenigingen, werkgevers en andere organisaties. Ook  de samenwerking met andere professionals is belangrijk, zoals andere zorgaanbieders en natuurlijk de gemeenten.

Zo zelfstandig als het kan én binnen de wijk

client met begeleiderDankzij de ondersteuning van Ipse de Bruggen Maatwerk kunnen mensen met een beperking zelfstandig wonen en werken, wordt samen met het netwerk gezocht naar eigentijdse oplossingen en gevarieerde activiteiten in de wijk mét de wijk.. Dat doet Ipse de Bruggen Maatwerk in de directe omgeving van de cliënt, in of dichtbij huis, in zijn of haar eigen wijk of stad. Voorbeelden van Wmo-ondersteuning zijn:

  • Wijkcentra met services voor en met de wijk zoals groenvoorziening, klussendienst, wasserij of boodschappendienst
  • Ondersteuning thuis bij wonen en als steunpunt (de ontmoeting)
  • Trainingen

Ipse de Bruggen Maatwerk zorgt dat er verbinding en betrokkenheid ontstaat tussen de cliënt en de wijk waarin deze woont en zorgt dat hij of zij zo gewoon mogelijk kan meedoen in de samenleving.

Jarenlange ervaring

Ipse de Bruggen Maatwerk kan putten uit een jarenlange ervaring. De organisatie heeft veel kennis opgedaan in kortdurende en langdurige zorg voor mensen met een beperking, in veel locaties en vele plaatsen in Zuid-Holland.

Krijg jij hulp vanuit de Wmo?

Iedereen doet graag zelf wat hij zelf kan. Jij ook. Daarom nemen we geen dingen van je over die je zelf kunt of waarbij je vrienden of familie je kunnen helpen. Sterker nog: we leren je juist zelfstandig te leven en werken. Maar sta je met wat hulp sterker, dan is Ipse de Bruggen Maatwerk er voor jou. Krijg jij hulp vanuit de Wmo? Dan kun je terecht bij Ipse de Bruggen Maatwerk. Samen met jou, je familie en vrienden zoekt Ipse de Bruggen Maatwerk nieuwe oplossingen, zodat je mee kunt doen in de maatschappij. Met een baan, bij zo zelfstandig mogelijk wonen, bij een sportclub of in je buurt.

Kijk hoe wij je kunnen helpen op de website van Ipse de Bruggen Maatwerk of bel met 088 777 4600.

Top