Zorgzwaartepakket

Als je hulp nodig hebt, dan neem je contact op met de gemeente waarin je woont, of met het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt welke hulp je nodig hebt en welk zorgzwaartepakket (zzp) daarbij hoort.

In het zorgzwaartepakket staat waarbij je hulp nodig hebt en welke zorg en begeleiding je mag verwachten. Ook staat er hoeveel zorg je krijgt, uitgedrukt in uren per week. Op die uren baseert de overheid het geld dat we voor elke cliënt krijgen. Met dat geld vullen we elk zorgpakket passend in. Er zijn verschillende soorten zorgzwaartepakketten.

Heb je een ZZP VG 1, VG 2, LVG 1 en LVG 2? Dan kunnen we je begeleiding of behandeling thuis, op school of bij je werk bieden.

Met een ZZP VG 3, VG 4, VG 5, VG 6, VG 7, VG 8,  kun je bij ons wonen.

Met een ZZP LVG 3, LVG 4 kun je (tijdelijk) in een Orthopedagogisch Behandelcentrum komen wonen voor behandeling.

In Schakenbosch komen cliënten met een ZZP LVG 5 voor behandeling.

In de behandelkliniek in Zwammerdam komen cliënten met een ZZP SGLVG 1.

In de dependance van de behandelkliniek in Poortugaal komen cliënten met een forensische titel, deze behandeling wordt vergoed door justitie.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Bel dan naar 0800 - 99 88 777.

Kosten

Het zorgkantoor betaalt de kosten voor het zorgzwaartepakket. Soms betaal je een eigen bijdrage die het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent. Zij sturen ook de rekening. Vragen over de eigen bijdrage? Kijk op http://www.hetcak.nl/. Of bel naar 0800 1925.

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Ik heb een vraag over een factuur

Wanneer je een factuur hebt ontvangen en hier een vraag over hebt neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 0800-99 88 77 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik heb vragen over de gewijzigde tarieven

Voor vragen over de gewijzigde tarieven kun je contact opnemen met de Zorgmanager van de locatie waar de zorg wordt geboden.

Lees meer
Kan ik de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) vanuit de zorgverzekering vergoed krijgen?

Nee de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) zit niet in het pakket van de zorgverzekering. Er zijn wel mogelijkheden om dit vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) vergoed te krijgen.

Lees meer
Wat is er nodig voor een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT)?

Wil je meer informatie over een aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT)? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik wil (nog) niet bij jullie wonen, maar wel zorg afnemen. Hoe kan dit financieel worden geregeld?

Met een AAT (Aanvraag Aangepaste Toewijzing) kun je bijvoorbeeld diagnostiek door een gedragskundige of tijdelijk verblijf zoals logeren aanvragen, terwijl je niet 24 uur per dag bij Ipse de Bruggen woont. Je moet wel een zorgzwaartepakket (ZZP) Wet langdurige zorg (Wlz) hebben.

Lees meer
Waar kan ik een indicatie aanvragen?

Een indicatie kan worden aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of via Ipse de Bruggen.

Lees meer
Hoe zet ik de indicatie over naar een andere zorgaanbieder?

Om een indicatie over te zetten naar een andere zorgaanbieder, is een AGB-code nodig van de betreffende zorgaanbieder.

Lees meer
Tot wanneer is de indicatie geldig?

Om te weten tot wanneer de indicatie geldig is, kun je contact opnemen met de via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777. (tussen 08.00 en 17.00 uur)

Lees meer
Welke indicatie is er afgegeven?

Om te weten welke indicatie er is afgegeven, kun je contact opnemen via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Is de zorgtoewijzing of de beschikking al binnen?

Wil je weten of de zorgtoewijzing of de beschikking al binnen is? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Is de zorgtoewijzing toereikend?

Wil je weten of de zorgtoewijzing toereikend is? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Kunnen twee financieringsvormen naast elkaar lopen?

Wil je weten of twee financieringsvormen naast elkaar kunnen lopen? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar  0800 - 99 88 777 (tussen 08.00 en 17.00 uur).

Lees meer
Ik wil informatie over een indicatie

Wil je weten welke financiering van toepassing is? Of welke indicatie is afgegeven? Is een indicatie niet juist, of ben je geplaatst zonder indicatie? Of heb je een andere vraag over een indicatie?

Lees meer
Hoe vraag ik een rechterlijke machtiging aan?

Wil je een rechterlijke machtiging aanvragen? Kijk dan op de website "Informatiepunt dwang in de zorg" voor meer informatie hierover.

Lees meer
Ik wil informatie over curatele, bewindvoering of mentorschap

Bewindvoering, mentorschap en curatele zijn beschermingsmaatregelen. Ze beschermen de persoon op het gebied waarin hij of zij wilsonbekwaam is.

Lees meer
Top