Kosten

Wij volgen de richtlijnen van de Nederlandse overheid. Lees meer informatie op de website van het VWS.

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg

Wonen en zorg heet bij ons Zorg met verblijf. Vanaf 18 jaar betaal je een deel van de kosten zelf. Lees hier meer over op de website van het CAK. Hoe hoog die eigen bijdrage is hangt af van:

  • inkomen
  • gezinssituatie
  • CIZ-indicatie

 Het CAK berekent de eigen bijdrage. Ook sturen zij de rekening.

Wie betaalt wat?

Als je bij Ipse de Bruggen komt wonen of logeren krijg je verschillende diensten aangeboden. Een aantal van die diensten wordt betaald uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) Andere diensten betaal je zelf. Soms kun je die declareren bij je zorgverzekering.

Via het WLZ kompas kunt u nalezen welke zorg onder de Langdurige Zorg valt.

In de brochure: ‘waar zorgt Ipse de Bruggen voor en wat betaalt u zelf?’ vindt u meer informatie hoe wij hiermee omgaan bij Ipse de Bruggen. In de folder wordt gesproken over de AWBZ, deze is ook van toepassing op de WLZ.

We bieden ook aanvullende diensten aan waar u vrijwillig gebruik van kunt maken. Bekijk hier het Overzicht tarieven 2017 van deze diensten.

Bovenstaande informatie voor het jaar 2018/2019 vind je hier:
- Folder verstrekkingen 2018
- Lijst hulpmiddelen 2018
- Tarieven verstrekkingen 2019
- Coulanceregeling 2018

Eigen bijdrage Jeugdwet

De ouderbijdrage Jeugdwet is op 27 februari  2017 geschrapt uit de Jeugdwet. Daarmee is de afschaffing van de ouderbijdrage definitief wettelijk geregeld en werkt terug tot en met 1 januari 2016.

Meer informatie

Bel dan naar 0800 - 99 88 777. Of stuur een e-mail naar info@ipsedebruggen.nl.

Veelgestelde vragen Bekijk alle vragen

Wie betaalt de hulp die thuis wordt gegeven?

Wanneer je thuis hulp nodig hebt, kan dit worden betaald vanuit de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg of vanuit de zorgverzekering.

Lees meer
Hoe is de vergoeding vanuit de zorgverzekering voor behandeling? Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Voor vragen over hoe een vergoeding werkt, of vragen over de eigen bijdrage bij behandeling, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of diagnostiek door een gedragsdeskundige, kan het beste contact worden opgenomen met de eigen zorgverzekeraar. .

Lees meer
Hoe kan ik mijn eigen bijdrage laten berekenen?

Ga naar de website van het CAK voor informatie over het berekenen van je eigen bijdrage.

Lees meer
Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

Voor informatie over je eigen bijdrage ga je naar de website van het CAK.

Lees meer
Top