Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Jongetje en begeleider klappen samen in de handen
Vroegbehandeling

Vermoed je dat je kind achterblijft in zijn of haar ontwikkeling? Met onze vroegbehandeling onderzoeken en behandelen we kinderen van 0 tot 5 jaar met een ernstige en/of nog niet bepaalde ontwikkelingsachterstand of een anders verlopende ontwikkeling.

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor vroegbehandeling bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Je kind helpen ontwikkelen

Met ‘vroegbehandeling’ leren jonge kinderen om dagdelen van huis te zijn. Je kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator en deskundigen als een fysiotherapeut en logopedist. Daarna maken we in overleg met jullie een behandelplan.  

In het plan staat waaraan we gaan werken. In een veilige omgeving dagen we je kind uit. Spelenderwijs leert hij of zij om meer zelf te doen, zoals de jas zelf aan- en uittrekken, zelfstandig een werkje maken of samen een spelletje doen.

Onderwijs of dagbehandeling

We werken met een vast dagprogramma. Als je kind eraan toe is, bereiden we hem of haar voor op een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbehandeling. We kijken wat past bij de mogelijkheden van je kind. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om extra onderzoek te doen om bijvoorbeeld te weten hoe het zit met de ontwikkelingsachterstand. Zo kunnen we ook samen zoeken naar een goede plek na deze vroegbehandeling.

Bekijk hier de locaties

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit formulier. Of bel 0800 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.