Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Kind dat speelt
Vroegbehandeling De Kleurentuin

Kinderdienstencentrum De Kleurentuin biedt dagbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar met een (ernstige en/of nog niet nader bepaalde) ontwikkelingsachterstand en/of een anders verlopende ontwikkeling. Het betreft kinderen, die vanwege de anders verlopende ontwikkeling en/of ontwikkelingsachterstand (nog) geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere centra voor jonge kinderen, zoals peuterspeelzaal en/of crèche of het reguliere of speciaal (basis)onderwijs.

Dagbehandeling
0 tot 5 jaar
Een gedeelde buitenspeelplaats
Ouder-Kind-Groepen

Locatiegegevens

Ambachtsgaarde 3
2542 ED   Den Haag

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag

8.45 tot 15.15 uur

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor vroegbehandeling bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Je kind helpen ontwikkelen 

Bij jonge kinderen starten we met vroegbehandeling, waarbij de kinderen wennen om van huis te zijn. Je kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog) en een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut en spelagoog. Op basis van de observatie maken we in overleg met jou een behandelplan, waarin staat aan welke doelen er wordt gewerkt. We stimuleren de ontwikkeling van je kind op het gebied van cognitie, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, fijne- en grof-motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. In een veilige omgeving dagen we je kind uit om te spelen en te leren. Deze ontwikkelingsstimulering wordt volgens een vast dagprogramma en met vaststaande methodieken dagelijks aangeboden. 

Hoe gaat het op KDC De Kleurentuin in zijn werk? 

We bieden je kind in een kleine groep vroegbehandeling aan. Als je kind eraan toe is, bereiden we hem/haar voor op een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbehandeling. We kijken wat passend is binnen de mogelijkheden van je kind. Spelenderwijs leert hij/zij om meer zelf te doen, zoals bijv. zijn/haar jas zelf aan en uit te trekken / zelfstandig een werkje maken of opdrachtje uitvoeren. Er is diagnostiek mogelijk naar de aard en ernst van de ontwikkelingsachterstand, waarna u als ouder een passend vervolgadvies krijgt.  

De groep bestaat per dag uit maximaal acht kinderen en twee begeleiders, eventueel aangevuld met een stagiaire. Therapeuten (logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut, en spelagoog) bieden gemiddeld één keer per week groepsbehandeling. Naast de behandeling in de groep is er de mogelijkheid voor ouders om aanvullend ambulante behandeling voor thuis aan te vragen, zoals: PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbehandeling), Ambulante Begeleiding in het gezin, Speciale Thuiszorg en Early Intervention.

Spelend kind bij locatie De Kleurentuin
Jongetje aan het spelen met de blokkendoos bij De Kleurentuin

Voorzieningen 

  • Deskundig team met begeleiders, een fysiotherapeut, logopedist, ergotherapeut, spelagoog en behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog). Indien nodig kan de diëtiste om advies gevraagd worden.   
  • Vaste structuur, een vast week- en dagprogramma.  
  • Gebruik van het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ (methode ‘Kleine Stapjes’). 
  • Spelmateriaal aangepast aan het ontwikkelingsniveau van je kind.  
  • Ouder-Kind-Groepen, waarbij jij ervaart hoe we werken met je kind en waarin jij informatie ontvangt over een bepaald thema. 
  • De Kleurentuin deelt een buitenspeelplaats met twee peuterspeelzalen. 
  • Er kan gebruik worden gemaakt van een gymzaal in het gebouw van de BBS (Brede Buurt School). 

Foto's van De Kleurentuin

Buitenspeelplaats van De Kleurentuin Jongetje aan het vingerverven op De Kleurentuin Speelhoekje op KDC De Kleurentuin
Jongetje aan het puzzelen op de De Kleurentuin Houten telmachine van De Kleurentuin
Buitenspeelplaats van De Kleurentuin Jongetje aan het vingerverven op De Kleurentuin Speelhoekje op KDC De Kleurentuin Jongetje aan het puzzelen op de De Kleurentuin Houten telmachine van De Kleurentuin

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit formulier. Of bel 0800 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.