Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Speelruimte binnen bij De Ontdekkingstuin
Vroegbehandeling De Ontdekkingstuin

Maken jullie je zorgen over de ontwikkeling van je kind? Bij “De Ontdekkingstuin” onderzoeken en behandelen we kinderen van 2-6 jaar met een ontwikkelingsvraag en/of vermoeden van ontwikkelingsachterstand.

Dagbehandeling
2-6 jaar
Totaal 7 groepen
1 groep binnen Herman Broerenschool

Locatiegegevens

Rijswijkse Landingslaan 354
2497 TJ  DEN HAAG

Openingstijden

Maandag tm vrijdag

08:45 -15:15 uur

Aanmelden voor vroegbehandeling?

Vul vrijblijvend het oriëntatieformulier in. Wij nemen daarna telefonisch contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken.

'De Ontdekkingstuin' is gericht op de behandeling van kinderen met een achterstand in de ontwikkeling. Een groot deel van deze kinderen stroomt na de vroegbehandeling door naar (speciaal) onderwijs. 

Binnen “De Ontdekkingstuin” bevindt zich een vroegbehandeling groep voor kinderen tot 4 jaar en daarnaast zijn er vijf groepen voor kinderen van 4 tot 6 jaar waar kinderen kunnen in- of doorstromen. Ook binnen de Herman Broerenschool in Delft bevindt zich nog een groep, in deze groep ligt de nadruk vooral op het doorstromen naar onderwijs.

Je kind helpen ontwikkelen

Je kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator (psycholoog/orthopedagoog) en een logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en spelagoog. Op basis van de observatie maken we in overleg met jou een behandelplan, waarin staat aan welke doelen er wordt gewerkt. Dit plan wordt ook regelmatig geëvalueerd.

De groep bestaat per dag uit maximaal acht kinderen met twee begeleiders en eventueel een stagiaire. Behandelaars (fysiotherapeut, logopedist, spelagoog en ergotherapeut) bieden voornamelijk groepsbehandeling op een vast moment in de week.

We stimuleren de ontwikkeling van je kind op het gebied van leer- en handelingsvaardigheden, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, omgang met andere kinderen, fijne- en grof-motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. In een veilige omgeving dagen we je kind uit om te spelen en te leren. Deze ontwikkelingsstimulering wordt volgens een vast dagprogramma en met vaststaande methodieken dagelijks aangeboden.

Voorzieningen

  • Deskundig team met ervaren begeleiders, een fysiotherapeut, spelagoog, logopedist, ergotherapeut en behandelcoördinator
  • Vaste structuur, een vast week- en dagprogramma, afgestemd op je kind
  • Gebruik van kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ (methode ‘Kleine Stapjes’)
  • Aangepast spel- en speelmateriaal
  • Speelhallen en twee buitenruimtes
  • Een groep binnen een ZML-school

 

 

Foto's van De Ontdekkingstuin in Ypenburg

Impressie binnenruimte De Ontdekkingstuin Ipse de Bruggen Speelruimte buiten van De Ontdekkingstuin Ipse de Bruggen
Impressie binnenruimte De Ontdekkingstuin Ipse de Bruggen Speelruimte buiten van De Ontdekkingstuin Ipse de Bruggen

Aanmelden in drie stappen

1

Gegevens invullen

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden?
Vul allereerst in het oriëntatieformulier je gegevens in.

2

Telefonisch contact

Daarna word je binnen vijf werkdagen door ons gebeld. Samen bespreken we de mogelijkheden.

3

Aanmelden

Kunnen wij bieden wat jij zoekt? Dan ontvang je van ons een uitgebreid aanmeldformulier om de aanmelding concreet te maken.