Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Voorkant pand locatie De Tovertuin
Vroegbehandeling De Tovertuin

Behandelgroep De Tovertuin biedt dagbehandeling voor kinderen in de leeftijd van 2 tot 5 jaar met een (ernstige en/of nog niet nader bepaalde) ontwikkelingsachterstand en/of een anders verlopende ontwikkeling. Het betreft kinderen, die vanwege de anders verlopende ontwikkeling en/of ontwikkelingsachterstand (nog) geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere centra voor jonge kinderen, zoals peuterspeelzaal en/of crèche of het reguliere of speciaal (basis)onderwijs.

Dagbehandeling
2 tot 5 jaar
Spelmateriaal aangepast aan het ontwikkelingsniveau
Ouder-Kind-Groepen

Locatiegegevens

Gerberalaan 4
2671 KD   Naaldwijk

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag

08:45-15:15 uur

Aanmelden voor vroegbehandeling?

Vul vrijblijvend het oriëntatieformulier in. Wij nemen daarna telefonisch contact met je op om samen de mogelijkheden te bespreken.

Vroegbehandeling

De Tovertuin bevindt zich in het gebouw van Kinderdienstencentrum Zonnehof Naaldwijk.

Speeltuin
Speelplaats bij locatie De Tovertuin

Je kind helpen ontwikkelen

Bij jonge kinderen starten we met vroegbehandeling, waarbij de kinderen wennen om van huis te zijn. Je kind wordt eerst geobserveerd door begeleiders, een behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog) en een logopedist, ergotherapeut en spelagoog. Op basis van de observatie maken we in overleg met jou een behandelplan, waarin staat aan welke doelen er wordt gewerkt.

We stimuleren de ontwikkeling van je kind op het gebied van cognitie, communicatie, sociaal en emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, spelontwikkeling, fijne- en grof-motorische ontwikkeling en op het gebied van creativiteit. In een veilige omgeving dagen we je kind uit om te spelen en te leren. Deze ontwikkelingsstimulering wordt volgens een vast dagprogramma en met vaststaande methodieken dagelijks aangeboden.

Hoe gaat het op De Tovertuin in zijn werk?

We bieden je kind in een kleine groep vroegbehandeling aan.
Als je kind eraan toe is, bereiden we hem/haar voor op een vorm van (speciaal) onderwijs of dagbehandeling. We kijken wat passend is binnen de mogelijkheden van je kind. Spelenderwijs leert hij/zij om meer zelf te doen, zoals bijv. zijn/haar jas zelf aan en uit te trekken, zelfstandig een werkje maken of opdrachtje uitvoeren. Er is diagnostiek mogelijk naar de aard en ernst van de ontwikkelingsachterstand, waarna u als ouder een passend vervolgadvies krijgt.

De groep bestaat per dag uit maximaal acht kinderen en twee begeleiders, eventueel aangevuld met een stagiaire. Therapeuten (logopedist, ergotherapeut, en spelagoog) bieden gemiddeld één keer per 2 weken groepsbehandeling. Naast de behandeling in de groep is er de mogelijkheid voor ouders om aanvullend ambulante behandeling voor thuis aan te vragen, zoals: PPG (Praktische Pedagogische Gezinsbehandeling), Ambulante Begeleiding in het gezin, Speciale Thuiszorg en Early Intervention.

Voorzieningen 

  • Deskundig team met begeleiders, een logopedist, ergotherapeut, spelagoog en behandelcoördinator (GZ-psycholoog/orthopedagoog). Indien nodig kan de diëtiste en fysiotherapeut om advies en observatie gevraagd worden.
  • Vaste structuur, een vast week- en dagprogramma.
  • Gebruik van het kindvolgsysteem ‘Ik Volg Je’ (methode ‘Kleine Stapjes’).
  • Spelmateriaal aangepast aan het ontwikkelingsniveau van je kind.
  • Ouder-Kind-Groepen, waarbij jij ervaart hoe we werken met je kind en waarin jij informatie ontvangt over een bepaald thema.
  • De Tovertuin deelt de buitenspeelplaats met de kinderopvang.

Foto's van De Tovertuin

lokaal van locatie Vrogebehandeling Tovertuin buiten speelplaats KDC De Tovertuin lokaal binnen van KDC De Tovertuin
lokaal van locatie Vrogebehandeling Tovertuin buiten speelplaats KDC De Tovertuin lokaal binnen van KDC De Tovertuin

Aanmelden in drie stappen

1

Gegevens invullen

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden?
Vul allereerst in het oriëntatieformulier je gegevens in.

2

Telefonisch contact

Daarna word je binnen vijf werkdagen door ons gebeld. Samen bespreken we de mogelijkheden.

3

Aanmelden

Kunnen wij bieden wat jij zoekt? Dan ontvang je van ons een uitgebreid aanmeldformulier om de aanmelding concreet te maken.