Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Logo Ipse de Bruggen
Nieuws - 19 oktober 2021

Zorgen om hoge werkdruk

De media staan er bol van: het tekort aan personeel in de zorg. Vacatures zijn lastig in te vullen en mede daardoor zijn het verzuim en de werkdruk te hoog. Dit speelt ook in de gehandicaptenzorg, en helaas is ook op diverse locaties van Ipse de Bruggen het vinden van voldoende goed gekwalificeerd personeel een grote uitdaging. Op verschillende manieren proberen we hieraan het hoofd te bieden.

Ondersteuning op maat
In de eerste plaats bieden we extra ondersteuning op die locaties waar het tekort het grootst is. We doen hier een korte, gedegen situatieanalyse waarin we in de breedte kijken naar de betreffende locatie. We kijken bijvoorbeeld ook naar de samenstelling van de cliëntengroep en de teamsamenstelling. Dit leidt tot oplossingen op maat, denk bijvoorbeeld aan extra tijdelijk personeel vanuit onze eigen flexibele schil, specifieke werving voor deze locaties en extra ondersteuning op bijvoorbeeld administratief vlak waardoor begeleiders zich kunnen bezighouden met de zorg.
 
Zo goed mogelijk inzetten
Daarnaast nemen we maatregelen om verzuim zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld door preventief met elkaar in gesprek te gaan over vitaliteit. En door te focussen op wat nog wel gaat in het eigen werk of op een andere plek binnen de organisatie. Ook kijken we hoe we personeel zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. Door het dienstenpatroon anders in te delen, door te kijken waar personeel het best ingezet kan worden en door het roosteren te optimaliseren. 

Politieke lobby
We doen, kortom, op verschillende manieren wat we kunnen. Het personeelstekort in de zorg is echter een breed maatschappelijk probleem, met een structureel karakter. Ook de komende jaren zullen we hiermee te maken hebben. Daarom vragen we hiervoor tot slot ook aandacht voor in Den Haag, via onze branchevereniging Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). 

In gesprek
Ondanks de maatregelen die we nemen, is het onvermijdelijk dat de werkdruk lokaal gevolgen heeft voor de manier waarop we het leveren van zorg organiseren. Waar dit effect heeft op cliënten en teams gaan we, via de zorgmanager, met betrokkenen in gesprek. Hebt u vragen of zorgen, dan kunt u die ook altijd kwijt aan de zorgmanager of regiomanager.

Mede namens de directie,

Jan van Hoek en Andrea van Steensel