Ipse de Bruggen Servicekantoor Zoetermeer
  • Plaats: Zoetermeer
  • Zorgtype: Overig
  • Doelgroep: Volwassenen

Servicekantoor Zoetermeer

Ipse de Bruggen biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in alle leeftijden. Het gaat daarbij om tijdelijk en langdurig verblijf, behandeling en dagbesteding. Belangrijke voorzieningen daarvoor zijn de woonvoorzieningen, dagactiviteitencentra, de orthopedagogische behandelcentra, de kinderdienstencentra, de behandelklinieken voor volwassenen (SGLVG) en jongeren (LVG met gedragsproblematiek) en voor mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek en klinische forensische zorg. Ipse de Bruggen beschikt ook over een centrum voor (academische) specialismen op gedragskundig, medisch en tandheelkundig gebied.

In Zoetermeer is het servicekantoor gevestigd. Vanuit het servicekantoor werken alle ondersteunende afdelingen.

 

Terug naar het overzicht

Extra foto's van Ipse de Bruggen Servicekantoor Zoetermeer

Top