Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Cliënt aan het schilderen

Bedrijfsgegevens en zakelijke informatie

Een overzicht van feiten en cijfers over Ipse de Bruggen

Feiten en cijfers

  • 5.195 medewerkers en 1.819 vrijwilligers ondersteunen 5.457 mensen met een verstandelijke beperking. 
  • Er zijn 3 landgoederen en 373 zorglocaties. 
  • Onze cliënten werken in 10 cafés en lunchrooms en in 14 ateliers en kunstwinkels. 
  • Wij hebben ongeveer 10 theater- en muziekgroepen. 
  • Bijzonder is het wereldberoemde Jostiband Orkest met bijna 180 muzikanten. 
  • Je krijgt kleinschalige zorg in Zuid-Holland, bij jou in de buurt. 
    (Bron: Jaarverantwoording 2023 Wij zijn Ipse de Bruggen)  

Bedrijfsgegevens en zakelijke informatie 

Hier vind je zakelijke gegevens van Ipse de Bruggen. 

AGB codes 
Zoek je een AGB-code van een locatie van Ipse de Bruggen of van een medewerker met een (para)medisch beroep? Kijk dan in het AGB-register. Kun je de juiste code niet vinden, bel dan 0800 - 99 88 777 op maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. De medewerkers van de Servicedesk helpen je graag verder. 

Jaarverslagen 
Alle jaarverslagen van zorginstellingen vind je op de website jaarverslagen zorg. Je vindt hier ook de verslagen van Ipse de Bruggen.

Kamer van Koophandel 
Ipse de Bruggen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het KvK inschrijfnummer is 27321808.  

Btw-nummer 
Heb je het btw-nummer van Ipse de Bruggen nodig? Gebruik dan NL819625711B01. 

 
ANBI 

Ipse de Bruggen is een door de Belastingdienst aangemerkte 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). 

Naam, RSIN en contactgegevens 
Stichting Ipse de Bruggen (Servicekantoor) 

Bezoekadres 
Louis Braillelaan 42 
2719 EK Zoetermeer 

Postadres 
Postbus 7027 
2701 AA Zoetermeer 

Telefoonnummer 
088 - 967 50 00 

RSIN/fiscaal nummer 
8196.25.711 

Doelstelling en beleidsplan 

Waar staan wij nu eigenlijk voor als Ipse de Bruggen? Dit staat omschreven in onze Manifest.

Bestuurssamenstelling en de namen van bestuurders 
Overzicht van de samenstelling van de raad van bestuur en de directie van Ipse de Bruggen. 
 
Beloningsbeleid  
Zowel de leden van de raad van bestuur als van de raad van toezicht ontvangen een honorering binnen de kaders van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector. De beloningen van de leden van de raad van bestuur en de raad van toezicht worden gepubliceerd in de jaarrekening. 
 
Salariëring van directieleden, overige leidinggevenden en medewerkers geschiedt conform de CAO gehandicaptenzorg. 
 
Activiteiten en financiële administratie 
Onze Jaarverantwoording 2023 Wij zijn Ipse de Bruggen omvat het Kwaliteitsbeeld (op basis van het Kwaliteitskompas Gehandicaptenzorg), het jaarbericht en het bestuursverslag in één. Inclusief prachtige, persoonlijke verhalen van cliënten en medewerkers in de vorm van een (digitaal) magazine.