Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Gebouw dagactiviteitencentrum Willem Felsoord in Delft

Dagbesteding Willem Felsoord

Dagactiviteitencentrum Willem Felsoord in Delft

Het Willem Felsoord is een dagactiviteitencentrum waar beleving centraal staat. Beleven doen we door middel van: warme sfeer, zintuigen, beweging, muziek, humor, ongedwongen ontmoeten, kunst, creativiteit, leren van elkaar, natuur en avontuur.

Dagbesteding
Belevingsgericht
Volwassenen
In het Delftse Hout

Locatiegegevens

Linnaeuspad 6
2616 LT   Delft

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag

08:30 tot 16:00 uur 

Heb je een vraag?

Wil je meer weten over onze dagbestedingslocaties? Of heb je een vraag? Vul het contactformulier in.

Of bel 0800 99 88 777

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor dagbesteding bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het aanmeldformulier in.

Wie zijn wij

Het Willem Felsoord ligt in het Delftse Hout, een dynamische groene omgeving aan de rand van de binnenstad van Delft. Dagelijks begeleiden wij  zo’n tachtig volwassenen van 18 tot 65 jaar oud. Het zijn mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het niveau is divers, een aantal mensen zijn redelijk zelfstandig en anderen hebben intensieve zorg en begeleiding nodig. Cliënten wonen thuis of in een woonvoorziening van Ipse de Bruggen of collega zorgaanbieders.

Alles draait om “beleving”, het maken van producten en activiteiten doen. Daarbij gaat het niet om het resultaat maar om zinvol bezig zijn. Een belangrijk onderdeel is “elkaar ontmoeten’. Zo laten we bijvoorbeeld mensen met verschillende niveaus en vaardigheden samen activiteiten doen. De één helpt daarbij de ander en beiden leren ze van elkaar. Zo accepteren ze elkaars beperkingen en gaan ze met respect met elkaar om.

Benieuwd naar onze activiteiten? Volg ons op Facebook en/of op Instagram  

Goed leven

Ieder mens is bijzonder en heeft het recht op een goed leven. Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat belangrijk voor je is. We gaan uit van de eigen kracht en mogelijkheden van onze cliënten en hun netwerk. Dat betekent dat we cliënten ondersteunen om de regie over hun eigen leven te voeren. Jezelf ontwikkelen, capaciteiten benutten en je wensen en dromen kunnen realiseren. Dat is onze visie, daar staan we voor bij Ipse de Bruggen.

Samen met de cliënt, ouders/verzorgers en een team van deskundigen maken we afspraken over de begeleiding. Vaak gaat het om in stand houden van vaardigheden en ontwikkelen daar waar dat kan.
Om dit allemaal mogelijk te maken hebben we een professioneel geschoold team, ondersteund door stagiaires en vrijwilligers.

Aantal cliënten van de dagbestedingslocatie Willem Felsoord
Een aantal cliënten van de dagbestedingslocatie Willem Felsoord

Basisgroepen

Op basis van de zorg en begeleiding die cliënten vragen, zijn er verschillende groepen ingericht. Iedere cliënt heeft een plek in een vaste basisgroep. Vanuit deze groep kan het weekprogramma zo gevarieerd zijn als bij de cliënt past, bijvoorbeeld door activiteiten in andere groepen te kiezen. 

Activiteiten

Op het Willem Felsoord komen onder andere de volgende activiteiten voor: wandelen, muziek, licht industrieel werk, spel, beweging, snoezelen, schilderijen maken, knutselen en zelfstandig werken. Geen activiteit is te gek. De activiteiten zijn gericht op beleven, maar ook op het maken van producten en het leveren van diensten. Hierbij is er geen sprake van werkdruk. Daarnaast volgen we de cliënt in zijn of haar wens om zich te ontwikkelen.

Intensieve zorg

De namen van de groepen:

 • Luchtballon
 • Zeppelin
 • Shuttle
 • Boemerang

Intensieve begeleiding

De namen van de groepen:

 • Dalia 
 • Deli  
 • Tuingroep 
 • Regenboog 
 • Vliegers 
 • Atteljee  
Bankje van dagactiviteitencentrum Willem Felsoord in Delft

Extra's

 • Sportzaal
 • Aan de rand van het Delftse Hout
 • Naast het natuur- en milieucentrum de Papaver
 • Samenwerking met andere organisaties in het Delftse Hout
 • Extra zorg mogelijk van een gedragskundige, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut of een arts VG. 

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via een speciaal formulier. Of bel naar 0800 99 88 777.

2

Terugbellen

Je wordt (terug-)gebeld. Samen bespreken we wat de mogelijkheden zijn.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak om nader kennis te maken met elkaar.