Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Begeleider legt een jongetje iets uit
Kinderdienstencentra

In onze Kinderdienstencentra dagen we je kind in een veilige omgeving uit om te spelen en te leren. 

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor een KDC bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Zo goed mogelijk ontwikkelen

Onze begeleiders kunnen je ook ondersteunen. Hoe kun je bijvoorbeeld je kind leren om zichzelf te verzorgen? In de groep zitten kinderen die qua leeftijd en hulpvraag bij elkaar passen. Het zijn kleine groepen, met  twee begeleiders. 

We werken met een vast programma dat past bij de doelen van je kind.    

Hoe werken we op een KDC?

Onze begeleiders maken met de ouders een behandelplan. Wat heeft je kind nodig om zich optimaal te ontwikkelen? We kijken met hulp van het plan steeds hoe het met je kind gaat en hoe het zich ontwikkelt.

Het team kan ook adviseren over extra begeleiding thuis als die nodig is. We volgen het kind in de ontwikkeling en kijken met de ouders ook naar de meest passende plek voor de toekomst.

Twee jongetjes zijn aan het spelen samen met een begeleider

Onderwijs

We gaan er vanuit dat je kind rond het vijfde of zesde jaar doorstroomt naar (speciaal) onderwijs. Als kinderen die stap (nog) niet kunnen maken, dan kunnen kinderen op het KDC verder gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Zij krijgen op het KDC dagbehandeling, soms in combinatie met onderwijs in samenwerking met scholen voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en Speciaal Basisonderwijs. 

Meer weten?

Benieuwd naar onze verschillende locaties? Klik op de volgende button voor een overzicht.

Bekijk hier de locaties

 

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit formulier. Of bel 0800 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.