Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Ga naar de hoofdinhoud Ga direct naar de hoofdnavigatie Ga direct naar de servicenavigatie Ga direct naar zoeken
Gang KDC Zonnehof Naaldwijk
Kinderdienstencentrum Zonnehof Naaldwijk

Binnen Behandelcentrum Zonnehof Naaldwijk begeleiden wij kinderen tot 18 jaar met een (ernstige complexe) meervoudige beperking en/of verstandelijke beperking en daar bijkomende ontwikkelingsproblematiek.

Dagbehandeling
0 -18 jaar
Zwembad
Snoezelruimte

Locatiegegevens

Gerberalaan 4
2671 KD Naaldwijk

 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag

8.45 tot 15.15 uur.

Aanmelden voor zorg?

Wil jij jezelf of iemand anders aanmelden voor een KDC bij Ipse de Bruggen? Vul vrijblijvend het formulier in.

Je kunt als ouder van een kind met een verstandelijke of meervoudige beperking in dit centrum terecht met al je vragen. Samen bekijken we met een multidisciplinair team welke ondersteuning nodig is.

Je kind helpen ontwikkelen

De diensten en ondersteuning variëren van behandeling en begeleiding in het Behandelcentrum tot ondersteuning in de thuissituatie en de mogelijkheid tot logeren in het weekend.

In onze groepen dagen we je kind in een veilige omgeving uit om zich te ontwikkelen: via spel, therapie en contacten.

Natuurlijk krijgt je kind de nodige verzorging en indien nodig worden verpleegtechnische handelingen uitgevoerd.

De kleine groepen zijn samengesteld op basis van hulpvraag en leeftijd. Binnen de groep volgt je kind een eigen dagprogramma.

 

Medewerker en cliënt KDC Zonnehof Naaldwijk
Medewerker samen met een cliënt van KDC Zonnehof Naaldwijk

Hoe gaat het op Zonnehof Naaldwijk in zijn werk? 

Binnen het Behandelcentrum werken veel verschillende disciplines zoals begeleiders, verpleegkundigen, een behandelcoördinator, trajectbemiddelaar, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedist, spelbegeleider, gedragskundige, een AVG arts, muziekbegeleider en medewerkers van ondersteunende diensten in het vervoer, de keuken en de schoonmaak.

Het Behandelcentrum mag ook dankbaar gebruik maken van een groep trouwe vrijwilligers die regelmatig met de kinderen gaan wandelen, zwemmen en andere activiteiten extra mogelijk maken.

Voorzieningen in de buurt: 

  • Centrale hal
  • Ruime snoezelruimte
  • Oefenruimte voor therapieën

Foto's van kinderdienstencentrum Zonnehof Naaldwijk

Client en medewerker KDC Zonnehof Naaldwijk Spelend kind KDC Zonnehof Naaldwijk Muziek maken KDC Zonnehof Naaldwijk
Client en medewerker KDC Zonnehof Naaldwijk Spelend kind KDC Zonnehof Naaldwijk Muziek maken KDC Zonnehof Naaldwijk

In drie stappen naar specialistische zorg

1

Aanmelden

Je kunt je vrijblijvend aanmelden via dit formulier. Of bel 0800 99 88 777.

2

Terugbellen

Binnen drie werkdagen word je (terug-)gebeld om samen de mogelijkheden te bespreken.

3

Kennismaking

Als wij kunnen bieden wat jij zoekt, maken we een afspraak voor nadere kennismaking.